Wyniki naboru wniosków w Programie Pomocy Psychologicznej

Aktualności

W ramach programu Pomocy Psychologicznej Fundacja Świętego Mikołaja przyznała dotacje 28 szkołom i świadczenia indywidualne pomocy społecznej 51 dzieciom. W sumie na pomoc psychologiczną dzieciom w Polsce przeznaczymy w tym roku 772 454 zł.

Pomocą w ramach prowadzonych w szkołach działaniach profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych zostanie objętych ponad 4800 dzieci w różnych miejscach w Polsce.

Lista szkół otrzymujących dotacje na działania z programu Pomocy Psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie - Działania terapeutyczne
 2. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Wawrowie- Interwencja kryzysowa
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim - Rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rodziców i opiekunów
 4. Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie - Rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rodziców i opiekunów
 5. Szkoła Podstawowa nr 361 im. Papcia Chmiela w Warszawie - Działania terapeutyczne
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie - Działania terapeutyczne
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej - Działania terapeutyczne
 8. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - Działania terapeutyczne
 9. Zespół Szkół im. Generała Józefa Kustronia w Lubaczowie - Działania terapeutyczne
 10. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie - Działania terapeutyczne
 11. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie - Działania profilaktyczne
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rzeszowie - Działania profilaktyczne
 13. Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte w Łodzi- Działania profilaktyczne
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie - Działania profilaktyczne
 15. Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - Działania terapeutyczne
 16. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu - Działania terapeutyczne
 17. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu - Działania terapeutyczne
 18. Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych - Działania profilaktyczne
 19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie - Działania profilaktyczne
 20. Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie - Działania terapeutyczne
 21. Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży - Rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rodziców i opiekunów
 22. Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych im. Armii Krajowej w Ostrowie - Działania terapeutyczne
 23. Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu - Działania profilaktyczne
 24. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - Działania terapeutyczne
 25. Szkoła Podstawowa w Perłach - Działania terapeutyczne
 26. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. M. Abakanowicz w Gdyni - Rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rodziców i opiekunów
 27. Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju - Działania profilaktyczne
 28. Szkoła Podstawowa w Windzie - Działania profilaktyczne
thomas-park-dHBlg6vOBXI-unsplash-v3.jpg

Wszystkie szkoły otrzymają w dniu jutrzejszym informację mailową ze szczegółami wraz z dalszą instrukcją. 

Dodatkowo obejmiemy pomocą 51 uczniów w kryzysie, którzy otrzymają indywidualne świadczenia pomocy społecznej przeznaczonej na diagnozę i terapią psychologiczną lub psychiatryczną. Rodzice ubiegający się o świadczenia indywidulane otrzymają najpóźniej jutro informacje o otrzymanym wsparciu. Do dzieci trafi 298 230 zł. 

W 2024 roku przeznaczamy także ponad 800 000 zł na pomoc psychologiczną dzieciom z Ukrainy prowadząc zajęcia psychologiczne w Przystaniach Świętego Mikołaja oraz świetlice w Iwanofrankiwsku. 

Wybór był dla komisji bardzo trudny i gdybyśmy dysponowali większym budżetem bardzo chcielibyśmy z pomocą dotrzeć do większej liczby szkół i objąć wsparciem jeszcze więcej dzieci. 

Zbiórka na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie wciąż trwa. Jeżeli uważasz, że to ważny problem - pomóż i przekaż darowiznę. 

Odbiorca: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Numer konta: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
Tytuł przelewu: darowizna pomoc psychologiczna dla dzieci

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu