Serce programu Stypendia św. Mikołaja znajduje się w szkołach, które są najbliższym i najważniejszym środowiskiem dla każdego dziecka. Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły działające na terenie Polski.

Każda szkoła, która we wrześniu 2023 roku przystąpi do programu Stypendia Św. Mikołaja na start dostanie od Fundacji Św. Mikołaja 3000 zł na jedno roczne stypendium dla zdolnego ucznia, które już od października będzie wspierać go w rozwijaniu skrzydeł! To dobry moment na dołączenie do programu, ponieważ do każdej złotówki zebranej między 1 a 19 września w solidarnościowych akcjach zbiórkowych na subkoncie stypendialnym szkoły Fundacja dopłaci dwa razy tyle, dzięki czemu fundusz stypendialny na rzecz zdolnych uczniów konkretnej szkole zostanie potrojony!

 Fundacja Świętego Mikołaja oferuje pełne wsparcie przy prowadzeniu programu stypendialnego w każdej szkole:

 • przekazuje każdej nowej szkole w programie - 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla utalentowanego ucznia z niezamożnej rodziny 
 • prowadzi dedykowane subkonta, na których gromadzone są pieniądze na stypendia dla uczniów w konkretnych szkołach;
 • przekazuje dopłaty do zebranych przez szkołę pieniędzy na stypendia. Za każde 500 zł zebrane przez szkołę przekazujemy 250 zł w okresie zwykłym roku szkolnego + organizujemy akcje specjalne podwajając zebrane przez szkoły pieniądze na stypendia
 • oferuje profil w portalu stypendialnym ułatwiającym zarządzanie stypendiami w szkole;
 • przekazuje komplet dokumentów (regulamin, wzór wniosku o stypendium i sprawozdania) niezbędnych do prowadzenia programu stypendialnego w szkole;
 • przekazuje materiały promocyjne, wzory pism oraz prezentacji pomocne przy prowadzeniu działań fundraisingowych na rzecz programu stypendialnego w szkole;
 • przekazuje pakiet zbiórkowy umożliwiający prowadzenie zbiórek na rzecz stypendiów w szkole (w tym Fundacja odpowiada za rozliczenie formalne prowadzonych przez szkoły zbiórek publicznych); 
 • oferuje wsparcie administracyjne i doradztwo;
 • udostępnia możliwość gromadzenia pieniędzy na stypendia w szkole poprzez mechanizm 1,5% podatku (podatnicy mogą wskazywać jako cel szczegółowy konkretną szkołę w swoim zeznaniu podatkowym);
 • oferuje nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie programu stypendialnego w szkole.

Za swoją pomoc nie pobieramy i nigdy nie będziemy pobierać od szkół żadnych opłat ani prowizji! 

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja szkoły biorą odpowiedzialność za:

 • wybór stypendystów - zdolnych uczniów, którym sytuacja materialna nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł;
 • włączanie społeczności lokalnej w aktywne zbieranie pieniędzy na stypendia dla potrzebujących dzieci;
 • administrowanie programem w swojej szkole.

Konkurs dla szkół
Każda szkoła która przystąpi do programu Stypendia św. Mikołaja automatycznie bierze udział w rankingu Solidarnych Szkół i może zostać zwycięzcą konkursu Solidarna Szkoła. Gala konkursu odbywa się od lat w Pałacu w Wilanowie (Warszawa) i objęta jest patronatem honorowym Małżonki Prezydenta. 
W programie jest obecnie 300 szkół w całej Polsce, ale marzymy że w przyszłości każda Polska szkoła przekona się do idei wspierania stypendiami swoich uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Przeczytaj więcej o konkursie

 

Akcje specjalne dla szkół:

- Stypendium na dobry początek (1-19 września 2023) - Fundacja Świętego Mikołaja potroi każdą złotówkę zebraną na koncie szkoły

- Stypendium od serca (6 - 24 grudnia 2023)- Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną społeczność szkolną na subkoncie szkoły

- Wiosną Stypendia Rosną (21 marca - 21 czerwca 2024) - Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną społeczność szkolną na subkoncie szkoły

Szkoło dołącz!
Zarejestruj nową szkołę.
Po rejestracji otrzymasz wygenerowaną umowę oraz login i hasło.
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.