Serce programu Stypendia św. Mikołaja znajduje się w szkołach, które są najbliższym i najważniejszym środowiskiem dla każdego dziecka. Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły działające na terenie Polski. 

 Fundacja Świętego Mikołaja oferuje pełne wsparcie przy prowadzeniu programu stypendialnego w każdej szkole:

 • przekazuje każdej nowej szkole w programie - 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla utalentowanego ucznia z niezamożnej rodziny 
 • prowadzi dedykowane subkonta, na których gromadzone są pieniądze na stypendia dla uczniów w konkretnych szkołach;
 • przekazuje dopłaty do zebranych przez szkołę pieniędzy na stypendia. Za każde 500 zł zebrane przez szkołę przekazujemy 250 zł w okresie zwykłym roku szkolnego + organizujemy akcje specjalne podwajając zebrane przez szkoły pieniądze na stypendia
 • oferuje profil w portalu stypendialnym ułatwiającym zarządzanie stypendiami w szkole;
 • przekazuje komplet dokumentów (regulamin, wzór wniosku o stypendium i sprawozdania) niezbędnych do prowadzenia programu stypendialnego w szkole;
 • przekazuje materiały promocyjne, wzory pism oraz prezentacji pomocne przy prowadzeniu działań fundraisingowych na rzecz programu stypendialnego w szkole;
 • przekazuje pakiet zbiórkowy umożliwiający prowadzenie zbiórek na rzecz stypendiów w szkole (w tym Fundacja odpowiada za rozliczenie formalne prowadzonych przez szkoły zbiórek publicznych); 
 • oferuje wsparcie administracyjne i doradztwo;
 • udostępnia możliwość gromadzenia pieniędzy na stypendia w szkole poprzez mechanizm 1% podatku (podatnicy mogą wskazywać jako cel szczegółowy konkretną szkołę w swoim zeznaniu podatkowym);
 • oferuje nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie programu stypendialnego w szkole.

Za swoją pomoc nie pobieramy i nigdy nie będziemy pobierać od szkół żadnych opłat ani prowizji! 

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja szkoły biorą odpowiedzialność za:

 • wybór stypendystów - zdolnych uczniów, którym sytuacja materialna nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł;
 • włączanie społeczności lokalnej w aktywne zbieranie pieniędzy na stypendia dla potrzebujących dzieci;
 • administrowanie programem w swojej szkole.

Konkurs dla szkół
Każda szkoła która przystąpi do programu Stypendia św. Mikołaja automatycznie bierze udział w rankingu Solidarnych Szkół i może zostać zwycięzcą konkursu Solidarna Szkoła. Gala konkursu odbywa się od lat w Pałacu w Wilanowie (Warszawa) i objęta jest patronatem honorowym Małżonki Prezydenta. 
W programie jest obecnie 300 szkół w całej Polsce, ale marzymy że w przyszłości każda Polska szkoła przekona się do idei wspierania stypendiami swoich uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Przeczytaj więcej o konkursie

 

Akcje specjalne dla szkół (Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną społeczność szkolną na subkoncie)

- Stypendium na dobry początek (1-19 września 2022)

- Stypendium od serca (6 - 24 grudnia 2022)

- Wiosną Stypendia Rosną (21 marca - 21 czerwca 2023)

Szkoło dołącz!
Zarejestruj nową szkołę.
Po rejestracji otrzymasz wygenerowaną umowę oraz login i hasło.
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.