Dla szkoły

Stypendia św. Mikołaja prowadzimy nieprzerwanie od 2010 roku. Program powstał po to, aby budować solidarną więź między uczniami, szkołami, absolwentami i społecznościami lokalnymi i obejmować pomocą stypendialną zdolne dzieci w Polsce, które potrzebują finansowego wsparcia – aby mogły odważnie realizować swoje pasje i rozwijać talenty.

Naszym marzeniem jest aby w Polsce każde dziecko mogło rozwijać swoje talenty, bez względu na to jaka jest sytuacja finansowa jego rodziców.

Poprzez prowadzenie programu Stypendia św. Mikołaja budujemy oddolne zaangażowanie społeczności lokalnych na rzecz zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Współpracujemy już z 345 szkołami w całej Polsce. Od początku istnienia programu przyznano 3771 stypendiów.

Serce programu Stypendia św. Mikołaja znajduje się w szkołach, które są najbliższym i najważniejszym środowiskiem dla każdego dziecka. Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły działające na terenie Polski.

Oferta Fundacji Świętego Mikołaja dla szkół:

 • Fundacja przekazuje każdej nowej szkole w programie - 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla utalentowanego ucznia z niezamożnej rodziny 
 • Fundacja prowadzi dedykowane subkonta, na których gromadzone są pieniądze na stypendia dla uczniów w konkretnych szkołach;
 • Fundacja pomnaża zebrane lokalnie środki na stypendia w szkołach przekazując dopłaty na szkolne subkonta stypendialne. Za każde 500 zł zebrane przez szkołę przekazujemy 250 zł w okresie zwykłym roku szkolnego + organizujemy akcje specjalne podwajając, a nawet potrajając zebrane przez szkoły pieniądze na stypendia. 
 • Fundacja oferuje profil w portalu stypendialnym ułatwiającym zarządzanie stypendiami w szkole i pozyskiwanie pieniędzy na stypendia;
 • Fundacja przekazuje komplet dokumentów (regulamin, wzór wniosku o stypendium i sprawozdania) niezbędnych do prowadzenia programu stypendialnego w szkole;
 • Fundacja przekazuje materiały promocyjne, wzory pism oraz prezentacji pomocne przy prowadzeniu działań fundraisingowych na rzecz programu stypendialnego w szkole;
 • Fundacja przekazuje pakiet zbiórkowy umożliwiający prowadzenie zbiórek na rzecz stypendiów w szkole (w tym Fundacja odpowiada za rozliczenie formalne prowadzonych przez szkoły zbiórek publicznych); 
 • Fundacja oferuje wsparcie administracyjne i doradztwo;
 • Fundacja udostępnia możliwość gromadzenia pieniędzy na stypendia w szkole poprzez mechanizm 1,5% podatku (podatnicy mogą wskazywać jako cel szczegółowy konkretną szkołę w swoim zeznaniu podatkowym);
 • Fundacja oferuje nieodpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie programu stypendialnego w szkole
 • Fundacja kieruje do szkół współpracujących z Fundacją ofertę udziału w innych programach pomocowych, m.in. w programie Komputer od Świętego Mikołaja (2020-2021), Programie Pomocy Psychologicznej Dzieciom (2022-2024)

Za swoją pomoc nie pobieramy i nigdy nie będziemy pobierać od szkół żadnych opłat ani prowizji! 

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja szkoły biorą odpowiedzialność za:

 • wybór stypendystów - zdolnych uczniów, którym sytuacja materialna nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł;
 • włączanie społeczności lokalnej w aktywne zbieranie pieniędzy na stypendia dla potrzebujących dzieci;
 • administrowanie programem w swojej szkole.

Konkurs dla szkół
Każda szkoła która przystąpi do programu Stypendia św. Mikołaja automatycznie bierze udział w rankingu Solidarnych Szkół i może zostać zwycięzcą konkursu Solidarna Szkoła. Gala konkursu odbywa się od lat w Pałacu w Wilanowie (Warszawa) i objęta jest patronatem honorowym Małżonki Prezydenta. > Przeczytaj więcej o konkursie

Akcje specjalne dla szkół

- Stypendium na dobry początek (1-19 września 2023) - Fundacja Świętego Mikołaja potroi każdą złotówkę zebraną na koncie szkoły

- Stypendium od serca (6 - 24 grudnia 2023)- Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną społeczność szkolną na subkoncie szkoły

- Wiosną Stypendia Rosną (21 marca - 21 czerwca 2024) - Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną społeczność szkolną na subkoncie szkoły

Szkoło dołącz!

Zarejestruj nową szkołę.Po rejestracji otrzymasz wygenerowaną umowę oraz login i hasło.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu