Sprawozdania stypendystów po I semestrze
2022/01/12 Aktualności

Wzór sprawozdania można znaleźć TU.  Wysłaliśmy je również mailem do szkolnych koordynatorów stypendialnych. Sprawozdanie powinno być sumiennie uzupełnione, wydrukowane i podpisane. Należy złożyć je u szkolnego koordynatora, który prześlę jego skan do Fundacji na adres stypendia@mikolaj.org.pl

10_szymon4251.jpg

Składane po I semestrze sprawozdanie merytoryczne ma na celu przedstawienie przez stypendystę swojego rozwoju, podjętych kroków dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, a także zaangażowania społecznego lub wolontariatu oraz celów na II semestr roku szkolnego. 

Na koniec roku szkolnego uczniowie będą mieli obowiązek złożenia również finansowego sprawozdania, w którym rozliczana jest pełna kwota otrzymanego stypendium. 

Lektura sprawozdań naszych stypendystów to dla nas wielka radość! Możemy obserwować zmiany i nowe możliwości, które otrzymali uczniowie z różnych stron Polski, śledzić ich postępy i decyzje dotyczące rozwoju pasji i talentów. 

Stypendystów, ich rodziców oraz nauczycieli, którzy mają pytania, lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: stypendia@mikolaj.org.pl // +48 791 793 021 // +48 669 241 424

POBIERZ

Wzór sprawozdania merytorycznego w wersji doc

Wzór sprawozdania merytorycznego w wersji pdf

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.