Sprawozdania stypendystów św. Mikołaja

Aktualności

Do 31 maja wszyscy stypendyści programu Stypendia św. Mikołaja mają obowiązek złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe u szkolnego koordynatora stypendialnego.

Stypendium św. Mikołaja przekazywane jest uczniom na cały rok szkolny i wypłacane w 10 transzach przez cały rok szkolny. Z końcem maja każdy stypendysta proszony jest o rozliczenie się z przekazanego wsparcia. 

>>> sprawozdanie merytoryczne - w którym uczeń opowiada o swoim rozwoju, dokonaniach naukowych, artystycznych czy sportowych, a także podjętych wolontariatach i zaangażowaniu społecznym. POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

10_szymon4558.jpg

>>> sprawozdanie finansowe - w którym uczeń przedstawia wszystkie wydatki poniesione w ramach stypendium. Są to wydatki związane z rozwojem pasji i talentów, a więc: finansowanie udziału w dodatkowych zajęciach, kursach i korepetycjach, wyjazdach edukacyjnych i obozach, zakup materiałów, sprzętu i instrumentów,  książek, opłat wpisowych na konkursy, olimpiady, szkoły wyższe, a także opłat za Internet czy dojazdy do szkoły i zajęcia. POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

Uczniowie składają podpisane sprawozdania do szkolnych koordynatorów stypendialnych, którzy je skanują i wysyłają do Fundacji Świętego Mikołaja droga mailową na adres: stypendia@mikolaj.org.pl

Bardzo cieszymy się, że cały rok mogliśmy wspierać naszych podopiecznych! Lektura sprawozdań jest dla nas ogromną radością. Wiemy, że wielu z uczniów dzięki otrzymanemu wsparciu mogło rozwinąć skrzydła, z sukcesem wziąć udział w rozgrywkach sportowych, wydać własną książkę z opowiadaniami, szlifować muzyczne talenty na warsztatach, czy zaprezentować swoje prace na wystawach w lokalnych domach kultury.  

Kolejne stypendia we współpracy ze szkołami będziemy przyznawać już we wrześniu 2022 roku. Obecnie trwa intensywna zbiórka pieniędzy na ten cel. Dziękujemy naszym darczyńcom za każdą wpłatę! 

>> Jeżeli chcesz poprzez stypendia wesprzeć zdolne dzieci z niezamożnych rodzin w wybranej przez siebie szkole, wejdź TU i pomóż!

>> Jeżeli nie wybierasz konkretnej szkoły, wpłać na nasz fundusz stypendialny, dzięki któremu możemy prowadzić program Stypendia św. Mikołaja. Wejdź TU i pomóż!  

A jeżeli jesteś przedstawiciel szkoły i chcesz rozpocząć współpracę z Fundacją Świętego Mikołaja i razem z nami wspierać rozwój talentów i pasji dzieci z niezamożnych rodzin. Dołącz do nas!  

  

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu