Dodajesz obecnie nową szkołę

1 Dane tele-adresowe szkoły
2 Dane dyrektora (osoby podpisującej umowę)
3 Dane koordynatora stypendiów w szkole (osoby do kontaktu)
4 Informacje dodatkowe
5 Zgody
Nazwa szkoły
Wpisz pełną nazwę szkoły
Typ szkoły
Województwo
Miejscowość szkoły
Ulica
Numer domu
Poczta
Kod pocztowy
Wskaż lokalizację szkoły
Telefon szkoły
Adres www szkoły
Adres email szkoły
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Prosimy o te dane ponieważ ze szkołą chcemy podpisać umowę o współpracy. Jest to niezbędne aby móc Państwu przekazywać dodatkowe pieniądze na stypendia dla Waszych uczniów/
Imię dyrektora
Nazwisko dyrektora
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Prosimy o wyłonienie osoby, która będzie odpowiedzialna w szkole za stypendia oraz kontakt z Fundacją Świętego Mikołaja
Imię koordynatora
Nazwisko koordynatora
Adres email koordynatora
Telefon koordynatora
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Skąd dowiedzieli się Państwo o programie?
Komentarz
Wielkość miejscowości
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Wyślij
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.