Przedłużamy nabór wniosków o Stypendia św. Mikołaja do 7 października

Aktualności

Nabór wniosków o Stypendia św. Mikołaja został przedłużony do 7 października.

Przedłużamy nabór wniosków o stypendium dla uczniów do 7 października. Mamy nadzieję, że pomoże to każdemu zdolnemu uczniowi złożyć wniosek o stypendium. 

Posiedzenia komisji stypendialnych w szkołach mogą odbywać się w terminie od 3 do 14 października. Zadaniem komisji stypendialnej jest wnikliwa analiza złożonych wniosków przez uczniów, ocena merytoryczna wniosków i w końcu wybór stypendystów oraz określenie kwoty rocznego stypendium.   

IMG_0710walbrzych-1.jpg

W październiku zespół Fundacji Świętego Mikołaja zweryfikuje złożone wnioski oraz protokoły komisji stypendialnych. Postaramy się zrobić to jak najszybciej aby stypendia do dzieci dotarły jak najszybciej i pozwoliły im zainwestować w talenty, rozwijać pasje i pokryć wszystkie niezbędne wydatki edukacyjne. 

Poniżej znajdują się materiały dla szkolnych koordynatorów, które pomogą sprawnie przeprowadzić proces przyznawania stypendiów:

JAK PRZYZNAĆ STYPENDIUM W PORTALU? OBEJRZYJ! 

>> POSIEDZENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ 

>> INSTRUKCJA KROK PO KROKU, JAK PRZYZNAĆ STYPENDIA 

>> BROSZURA: WYDATKOWANIE STYPENDIUM 

  

Życzymy powodzenia!

Do programu Stypendia św. Mikołaja zapraszamy każdą polską szkołę, która wspólnie z nami chce wspierać utalentowane dzieci z niezamożnych rodzin. Stypendia zmieniają ich życie i pozwalają rozwijać skrzydła. Fundacja Świętego Mikołaja wspiera szkoły i za swoją pomoc nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. 

>> Dowiedz się więcej

SZKOŁO DOŁĄCZ! 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu