Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, Jagiełły 10

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 27.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1973.00 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu - istniejąca od ponad 112 lat placówka edukacyjna - na stałe wpisała się w historię miasta jako instytucja odpowiedzialna społecznie. Przede wszystkim jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież wychowywane są w oparciu o system wychowawczy św. Jana Bosko, którego Błogosławiony Papież Jan Paweł II nazwał Ojcem i Nauczycielem młodzieży. Przygotowanie do zawodu oraz godziwego zarabiania łączy się z rozwijaniem zainteresowań i talentów młodych ludzi poprzez włączanie ich w działalność różnego typu kół i stowarzyszeń oraz ?wychowanie przez sport" ? bardzo mocno podkreślane przez Św. Jana Bosko.


SALEZJAŃSKIE GIMNAZJUM
- jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej oferującą młodzieży: naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j.niemiecki), kształcenie informatyczne przez 3 lata z podziałem na grupy, przyjazny klimat wychowawczy

SALEZJAŃSKA PUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających


SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE TECHNIKUM DRZEWNE I MECHANICZNE
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik technologii drewna

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- klasa humanistyczna
- klasa biologiczno-chemiczna
- klasa matematyczno-informatyczna

Szkoła od samego początku nastawiona jest bardzo mocno na współpracę
z instytucjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, ale
i wspiera lokalne, ogólnopolskie, ale i ogólnonarodowe inicjatywy obywatelskie. Jej głównym celem jest nie tylko edukacja młodzieży, ale - i przede wszystkim wychowywanie młodych ludzi na uczciwych i dobrych obywateli. Dlatego też w swojej codziennej działalności pragniemy młodym ludziom pokazać jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi (organizujemy wiele lokalnych inicjatyw charytatywnych, włączamy się w większe akcje ? jak pomoc Marysi Zawiszy, czy też ogólnopolską akcję Rodacy - Bohaterom), jak wielkie znaczenie ma indywidualny rozwój uczniów, ale najbardziej zależy nam na tym by rozpalić w młodym człowieku pasje, które poprzez wielką liczbę zajęć pozaszkolnych pragniemy młodemu człowiekowi zaproponować.

Prowadzimy także INTERNAT, ORATORIUM, oddział SALOSu (Salezjańskiej Organizacji Sportowej).

Naszym głównym celem jest wychowanie i praca z młodym człowiekiem!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NAKRĘCONEGO PRZEZ NASZĄ MŁODZIEŻ FILMU;):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MDrkRPQKMVU
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL62109000049149000000000329
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.