Zespół Szkół w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, Szczuki 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 755.42 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1244.58 zł
Opis szkoły

W Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego funkcjonuje:

1. Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum:
Technik logistyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik turystyki wiejskiej
Technik mechanik
3. Branżowa Szkoła I stopnia:
Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Mechanik - monter maszyn i urządzeń
Operator obrabiarek skrawających
Dekarz

e-mail: zswszczuczynie@op.pl
adres szkolnej strony internetowej: www.zsszczuczyn.pl

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL10109000049149000000000198
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.