Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr. 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość Szczebrzeska 102

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 97.90 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1902.10 zł
Opis szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu to szkoła z 95- letnią tradycją.
W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 5 i VII Liceum Ogólnokształcące. W technikum młodzież kształci się w sześciu zawodach: technik rolnik, technik weterynarz, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W liceum uczniowie kształcą się w klasie policyjnej i w klasie wojskowej.
Szkoła posiada prestiżowe certyfikaty, które przyznawane są szkołom podejmującym systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. W roku szkolnym 2012/13 szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, a rok później certyfikat „ Szkoły Innowacji”.

Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” stanowi wyróżnienie dla szkoły, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży.
Jest przyznawany szkołom wyróżniającym się pracą z uczniami utalentowanymi w zakresie uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, społecznych lub obywatelskich.

Młodzież naszej szkoły może rozwijać swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, społecznych, artystycznych, sportowych oraz innych.
Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy naszej młodzieży i nauczycieli. Dla „młodych talentów” rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale również i ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów w dzieleniu się z innymi ludźmi swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, pasjami i ambicjami.

Przekaż darowiznę na stypendia dla uczniów z tej szkoły.
nr konta szkoły: PL75109000049149000000000386
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Wojdowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.