Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, Szkolna 8

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 339.20 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1660.80 zł
Opis szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu jest szkołą środowiskową, skupiającą młodzież pochodzącą głównie ze środowisk wiejskich .W przeciwieństwie do swoich rówieśników z dużych miast, nie mają oni możliwości pełnego rozwoju swoich zainteresowań. Szkoła stara się sprostać wielu potrzebom, problemom naszej młodzieży poprzez organizację czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, opiekę socjalną , które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz rozwój jej zainteresowań i uzdolnień.
Mimo, że jesteśmy szkołą środowiskową osiągamy wiele sukcesów. W tegorocznych rankingu Techników w ?Rzeczpospolitej? i miesięczniku ?Perspektywy? nasza szkoła zajęła 13 miejsce w województwie podlaskim. Jest to najlepszy wynik wśród techników z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Od kilku lat nasza szkoła osiąga bardzo dobry wynik zdawalności egzaminu maturalnego. Możemy również pochwalić się wieloma laureatami i finalistami olimpiad i konkursów wojewódzkich i centralnych.
W szkole działają koła zainteresowań, które znacząco wpłynęły na to, że placówka została wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej i ?Super Expressu? jako ?Szkoła Odkrywców Talentów ?. Warto w tym miejscu wymienić np. chór szkolny (52 osoby), Olimpijskie Koło Teologiczne, Szkolne Koło Chemików , sekcję I ligi piłki siatkowej dziewcząt i II ligi chłopców, nowatorskie zajęcia origami, koło teatralne.
Ciekawych zajęć dostarczają również realizowane przez naszą szkolę różnego rodzaju programy i projekty unijne.
W naszej szkole działa szkolny klub wolontariusza, który powstał z ?potrzeby serca? pięć lat temu liczący około 40 wolontariuszy. Nasi uczniowie podejmują działania charytatywne w różnych dziedzinach m.in. opieka nad pensjonariuszami Oddziału Opiekuńczo -Leczniczego w Szpitalu w Ciechanowcu, zbiórki żywności w celu wspomożenia artykułami żywnościowymi najbardziej potrzebujące rodziny z obszaru naszej gminy. Od kilku lat prowadzimy akcję ?Szlachetna Paczka?. Odpowiadamy w tern sposób na potrzeby osób najbardziej ubogich z naszej okolicy. W tym roku szkolnym w akcji wzięło udział 51 wolontariuszy. Opieką zostało objętych 31 bardzo potrzebujących rodzin.
Zbieraliśmy również wspólnie ze Stowarzyszeniem "Dobra Wola" nakrętki plastikowe, za które zakupiono wózki inwalidzkie dla trójki niepełnosprawnych dzieci.
Nasza szkoła wprowadziła innowacje poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o kierunek, w którym kształcą się kandydaci do pracy w służbach mundurowych. Jest to klasa wojskowo- sportowa. Młodzież tej klasy poznaje nowe formy aktywności fizycznej np. sporty walki, samoobrona, ratownictwo wodne, strzelectwo oraz skuteczne sposoby wspierania zdrowia i sprawności fizycznej. Kształcimy również postawy patriotyczne oraz przygotowujemy młodych ludzi do świadomego odbioru zjawisk zachodzących w dynamicznym świecie.
Tradycją naszej szkoły jest również działalność chóru szkolnego. Koło to umożliwia rozwijanie u członków zdolności organizacyjnych i asertywnych. Działalność chóru na stałe wpisała się w blisko dziesięcioletnią historię istnienia ZSOiZ w Ciechanowcu.
Do najważniejszych zadań chóru należy: rozbudzanie więzi ze środowiskiem lokalnym, nauka szlachetnej rywalizacji, rozwijanie odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu, praca dla dobrego wizerunku szkoły, wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze wyższej.
Chór szkolny widoczny jest na każdej uroczystości szkolnej.
Z inicjatywy chóru przygotowywane są części artystyczne dla młodzieży szkolnej, rodziców o różnorodnej tematyce, a także koncerty dla społeczności lokalnej oraz występy poza szkołą i Ciechanowcem, które są wspaniałą promocją szkoły i uaktywniają współpracę ze środowiskiem. Do stałych imprez, w które wpisana jest aktywność artystyczna chóru zaliczyć również możemy następujące występy : coroczne koncerty kolęd i pastorałek dla społeczności lokalnej w Kościele Świętej Trójcy w Ciechanowcu, prezentacja autorskich programów artystycznych z okazji Dnia Dziecka dla pacjentów Centrum Zdrowia w Międzylesiu, występy dla dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej, występ z okazji 10-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego, coroczne koncerty ku czci Jana Pawła II, występy plenerowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z okazji Święta Chleba oraz Zajazdu Wysokomazowieckiego, dwukrotne występy dla pensjonariuszy DPS w Kozarzach z okazji Dnia Chorego, występy patriotyczne dla Polonii na Litwie.
Więcej informacji o naszej szkole, sukcesach, działalności kół zainteresowań oraz o bieżących wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej szkoły www. zsoiz-ciechanowiec@wp.pl w zakładce Aktualności.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL90109000049149000000000213
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.