Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, Jachowicza 4

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Na początek trochę historii.
Nasza szkoła jest najstarszą, bo liczącą 147 lat placówką oświatową w Tarnobrzegu, która łączy tradycję z nowoczesnością . Wszystko zaczęło się w 1863 roku, kiedy to hrabina Gabriela z Małachowskich-Tarnowska założyła szkołę elementarną, w której nauka odbywała się tylko zimą. Szkoła mieściła się wówczas w budynku hrabiowskim. Pierwszą zatrudnioną nauczycielką była pani Pawłowska, która uczyła dzieci czytania, pisania i robót ręcznych. Rok później przeniesiono szkołę do wynajętego domu przy dawnej ulicy Browarnianej. W 1893 roku zorganizowano 5-klasową szkołę mieszaną z wydzielonymi oddziałami dziewcząt i chłopców, natomiast w 1912 wybudowano drugi obiekt oświatowy, w którym umieszczono szkołę ludową. Po 8 latach istnienia, szkołę mieszaną podzielono na męską i żeńską i wydłużono okres nauki do lat 6. W roku 1922 szkoły ludowe (żeńską i męską) przemianowano na 7-klasowe szkoły powszechne, istniały one do wybuchu II wojny światowej (1939). W czasie wojny uczniowie zdobywali wiedzę w budynku dawnej szkoły żeńskiej oraz na tajnych kompletach. W roku 1944 po latach okupacji hitlerowskiej działalność szkół została wznowiona. W roku 1950 szkołę zamieniono na Koedukacyjną Szkołę Powszechną. Nosiła ona imię hrabiego Jana Tarnowskiego. W latach pięćdziesiątych kierownictwo szkoły często ulegało zmianie. Dopiero w 1959 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie dyrektorem został pan Władysław Furman, który piastował tę funkcję przez okres 16 lat. On też dokonał generalnego remontu budynku szkolnego i jego modernizacji. W 1975 roku na stanowisko dyrektora tejże szkoły została powołana pani Zofia Schabowska. W 1977 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu połączyło Szkołę Podstawową nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 2 w jedną jednostkę pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnobrzegu. W roku 1982 w szkole tej utworzone zostały klasy specjalne. W 1987 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła pani Helena Serafin. Rok 1994 to rok 130 jubileuszu istnienia szkoły, z tej okazji szkoła przyjęła imię Stanisława Jachowicza. W 1995 roku szkoła na liście rankingowej 100 najlepszych szkół w Polsce zajęła 5 miejsce. 17 kwietnia 1996 roku szkoła otrzymała sztandar, a Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega ufundowało tablicę poświęconą Stanisławowi Jachowiczowi. 1 września 1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa utworzono Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu obejmujący szkołę podstawową (6-klasową) i 3-letnie gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani Grażyna Wianecka. W czerwcu 2000 roku ostatni absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej kończą ją.
Dziś nasza szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 1, a patronem jest Stanisław Jachowicz.
Funkcję dyrektora piastuje pani Grażyna Wianecka. Gimnazjum nr 1 to szkoła, która uzyskała certyfikat ?Szkoły z klasą? oraz wojewódzki certyfikat ?Szkoły promującej zdrowie?.
Szkoła liczy 18 oddziałów, jest placówką edukacyjną, która systematycznie się rozwija, a jej wychowankowie osiągają coraz wyższe wyniki w nauce i liczne sukcesy w różnych dziedzinach. Wynik trzech części egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku wyniósł 96,8 punktów i pokazał, że jesteśmy najlepsi w mieście, a w województwie zajmujemy czołowe miejsce. W dziewięciostopniowej skali staninowej znajdujemy się w ósmym przedziale( staninie), co znaczy, że jesteśmy wśród 4% szkół w Polsce o bardzo wysokich wynikach. Na podstawie wyników egzaminu oraz wskaźnika EWD nasze gimnazjum zakwalifikowano do szkoły sukcesu.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL80109000049149000000000005
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.