Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu
28-230 Połaniec, Ruszczańska 23

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 3.66 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1996.34 zł
Opis szkoły

Powstanie i rozwój szkoły średniej w Połańcu związany był ściśle z budową i funkcjonowaniem jednej z największych w Polsce elektrowni. Absolwenci szkoły mieli zasilać kadrę powstającego zakładu i firm wykonawczych. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Elektrowni "Połaniec" otworzono z dniem 1 września 1973 r. decyzją Pierwszego Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki mgr inż. Eryka Porąbki.

Przełomem w funkcjonowaniu szkoły stał się rok 1984 - 26 stycznia 1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie z dniem 1 września 1984 r. 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności "energetyka cieplna".

Szkoła z biegiem czasu rozrastała się, przybywało kierunków nauczania, wzbogacała się jej baza, by wreszcie doczekac decyzji o zorganizowaniu jej w postaci Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jedrusie" w Połańcu.

Połanieckie Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1 września 1992 r. Początkowo uczniowie liceum kształcili się tylko w jednym oddziale ogólnokształcącym, ale szkoła nieustannie się rozwija i obecnie funkcjonują w niej następujące kierunki nauczania:

1) matematyka, informatyka, fizyka (klasa matematyczno-informatyczna)

2) biologia, chemia, fizyka (klasa biologiczno-chemiczna)

3) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna)

4) wychowanie fizyczne, biologia, geografia (klasa sportowa)


Zajęcia prowadzi bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, większość uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego oraz posiada certyfikat egzaminatora CKE (egzaminu maturalnego).

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe biologii, chemii, matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii oraz komputerowe (z różnorodnym sprzętem: komputery klasy IBM PC i Apple Macintosh oraz stały dostęp do Internetu, skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym).

O renomie szkoły zaświadczają i stanowią powód do dumy laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych, a było ich w ostatnich latach kilkudziesięciu.
W rankingu ogólnopolskim uczniowie LO znaleźli swoje miejsce wśród najlepszych, osiągając w roku 2010 1 miejsce w powiecie, 8 w województwie oraz 201 w kraju.


Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL72109000049149000000000052
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.