Zespół Szkół im. gen.J.Kustronia w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, Kościuszki 161

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 22557.20 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1442.80 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie to szkoła z wieloletnia tradycją. Poprzez organizowanie uroczystości pielęgnuje postawy patriotyczne młodzieży. W 2005 roku szkoła obchodziła 60-lecie swojej działalności. Dnia 16.09.2014 odbyła się uroczystość poświęcona 75-tej rocznicy śmierci gen. Józefa Kustronia- patrona naszej szkoły , która jest corocznie kultywowana. W trakcie uroczystości patriotycznych młodzież ma możliwość poznać bliżej wybitną osobowość gen. Józefa Kustronia - wykształconego erutyty, wspaniałego wychowawcę i prawdziwego żołnierza.
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - to niewątpliwie szkoła z pasją. Tutaj uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności, nabywać nowych doświadczeń. Na szczególne uznanie zasługuje działalność Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Koła Wolontariat-społeczników, którzy widza potrzebujących i w każdej chwili są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież realizuje swoje pasje dziennikarskie poprzez prowadzenie audycji radiowych „ Młodzi…, o młodych…, dla młodych” w Katolickim Radiu Zamość oraz działającej przy szkole Młodzieżowej Telewizji Internetowej oraz audycje radiowe w szkolnym radiowęźle. Uczniowie aktywnie działają w Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec” uświetniając swoją obecnością wszystkie uroczystości państwowe, powiatowe i miejskie. Młodzież bierze udział w różnego typu konkursach, zawodach i olimpiadach osiągając znaczące sukcesy m.in. udział w centralnej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach- finalistka-najlepszy esej, udział w XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej-(miejsce 20), udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Alfik matematyczny” 2015( 14 i 24 miejsce w województwie), udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „MAT 2016” (11,14,18 miejsce w województwie),udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund. Uczniowie Zespołu Szkół w Lubaczowie osiągają również wysokie wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim , rejonowym i powiatowym poprzez udział: Licealiadzie – koszykówki( etap rejonowy dziewczęta miejsce 3, powiatowy chłopcy 2 miejsce), Licealiadzie- tenisa stołowego( etap rejonowy chłopcy miejsce 8, dziewczęta miejsce 5), Licealiadzie -piłki ręcznej ( etap rejonowy chłopcy miejsce 4, dziewczęta miejsce 4), ,Licealiadzie- piłki nożnej (etap powiatowy 1 miejsce, etap rejonowy 5 miejsce), , Licealiadzie –szachy drużynowe- ( etap wojewódzki miejsce 10).
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL76109000049149000000000465
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.