Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
15-370 Białystok, gen. Józefa Bema 105

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 33.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1967.00 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku to szkoła, która zapewnia:
- rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania w świecie współczesnym
- możliwość rozwoju zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych
- dostęp do technik informacyjnych w czterech pracowniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne;
- doskonale wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych, ogólnokształcących, świetlica, biblioteka i czytelnia z Centrami Multimedialnymi współfinansowanymi ze środków EFS, sklepik, siłownia, sala gimnastyczna, boisko sportowe ORLIK;
- efektywną naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego i rosyjskiego;
- kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;
- możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach pracy współpracujących ze szkołą, technik hotelarstwa w renomowanych hotelach w kraju;
- ciepłą atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów;
- możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym o bardzo dobrych warunkach lokalowych, pod fachową opieką wychowawców;
- udział w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków UE.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL33109000049149000000000463
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.