Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie
21-020 Milejów, Partyzancka 62

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 193.08 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1806.92 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara jest jedną z dwóch szkół w naszej miejscowości. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kształcimy uczniów i słuchaczy na poziomie ponadgimnazjalnym i zaocznym, przygotowując absolwentów do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach. Jesteśmy szkołą, która kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych, szkoła posiada nowoczesne laboratorium fonetyczne do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła ma duże osiągnięcia sportowe. Dysponujemy funkcjonalną salą gimnastyczną, w której ćwiczą nasi sportowcy. Od 10 lat szkoła organizuje "Bieg Bolivara" w którym uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Uczniowie Naszej szkoły zajmują znaczące miejsca w turniejach tenisa stołowego. Jako jedna z nielicznych szkół w okolicy posiadamy boisko do plażowej piłki siatkowej, gdzie organizujemy turnieje międzyszkolne. Boisko zostało w dużej mierze wykonane dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz Rady Rodziców. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, będący reprezentacją młodzieży i mający istotny wpływ na organizowanie szkolnego życia uczniów i działalności pozalekcyjnej. Jedną z form działalności Samorządu szkolnego jest organizowanie dyskotek. Należy także zaznaczyć wielką rolę w bieżącym funkcjonowaniu szkoły Rady Rodziców, która wspomaga nas we wszelkich działaniach organizując imprezy, wycieczki dla młodzieży, partycypując w remontach, które mają uczynić pobyt w naszej szkole jeszcze bardziej przyjazną uczniowi. Jedną z większych imprez organizowanych przez Radę Rodziców jest bal studniówkowy.
Jednym z priorytetów kształcenia w naszej szkole jest kształcenie informatyczne w 3 nowoczesnych pracowniach informatycznych oraz centrum multimedialnym, a także kształcenie ekonomiczne.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL08109000049149000000000040
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.