Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
06-120 Winnica, - 41G

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 14.30 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1985.70 zł
Opis szkoły
Szkoła położona jest przy trasie Pułtusk - Nasielsk, 9 km od Pułtuska.
Szkoła posiada internat ze stołówką.

TECHNIKA 4-letnie kształcące w zawodach:

* Technik Agrobiznesu
* Technik Mechanizacji Rolnictwa
* Technik Rolnik
* Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego
* Technik Turystyki Krajobrazu
* Technik Architektury Krajobrazu


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3-letnia kształcąca w zawodach:

* Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
* Rolnik

Znani Absolwenci!
W okresie 80 lat istnienia szkoła w Golądkowie wychowała wielu absolwentów, którzy zasłynęli swoimi osiągnięciami naukowymi, politycznymi, działalnością społeczną i cieszą się powszechnym uznaniem.

* Jarosław Kalinowski

- Absolwent z roku 1981r.
- Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
- Poseł na Sejm II, III, IV, V i VI kadencji.
- Minister Rolnictwa i Wicepremier w rządzie premiera Wł.Cimoszewicza.
- Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi i Wicepremier w rządzie premiera L.Milera od 2001 r.
- Wicemarszałek Sejmu V I VI kadencji.

* Aldon Zalewski - Absolwent z roku 1960 r. Profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa przy Min. Rolnictwa.

* Kazimierz Jaśczak - Absolwent z roku 1960 r. Były dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów.

* Andrzej Zawadzki - Absolwent z roku 1969 r. Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej .

* Jan Traczyk - Absolwent z roku 1961 r. Prezes Warszawskiej Giełdy Towarowej.
Prezes Fundacji dla Szkoły Rolniczej w Golądkowie.

* Ś.p. Kazimierz Chłopecki
Absolwent z roku 1961 r. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

* Michał Wójciak
Absolwent z roku 1978 r. Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wicewojewoda Ciechanowski w latach 1990 -1993.

* Ks. kan. Mirosław Danielski
Absolwent z roku 1983r. Misjonarz pracujący w Nowogrodzie w Rosji.

* Ks. kan. Czesław Stolarczyk
Absolwent z roku 1978 r. Były profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, obecnie proboszcz parafii w Sochocinie i wicedziekan dekanatu płońskiego.

* Ks. Krzysztof Kosewski
Absolwent z roku 1974r. Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej we Wronie.

* Krzysztof Lech
Absolwent z roku 1975 r. Były dyrektor Centralnego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poświętnem.

* Witold Chrzanowski
Absolwent z roku 1978 r. Były poseł na Sejm. Radny Sejmiku woj. mazowieckiego. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL26109000049149000000000007
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.