Technikum nr 1 im. gen. J. Ziętka w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, MIkołowska 44

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną o ponad 65 letniej tradycji. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające aktywny ich udział
w przyszłym, dorosłym życiu w zjednoczonej Europie XXI wieku.

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by wychowywać w duchu wartości chrześcijańskich, uczyć miłości do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego.

Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym, ucząc przywiązania do "Małej Ojczyzny".

Nasza szkoła otwarta jest na proces integracyjny Europy, wnosi do niego własny wkład poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami w innych krajach.


Kierunki kształcenia w naszej szkole:


1. TECHNIKUM Nr 1 /T/ na podbudowie gimnazjum - cykl kształcenia 4 lata
zawody:

* technik pojazdów samochodowych
* technik obsługi turystycznej
* technik ekonomista specjalność finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw
* technik informatyk specjalność systemy zarządzania bazami danych
* technik mechatronik o specjalności programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie


2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 /ZSZ/ na podbudowie gimnazjum
zawody:

* mechanik pojazdów samochodowych - cykl kształcenia 3 lata,
* lakiernik - cykl kształcenia 3 lata,
* operator obrabiarek skrawających - cykl kształcenia 3 lata,
" oddział wielozawodowy - cykl kształcenia 2 lub 3 lata /w zależności od zawodu/


3. SZKOŁA POLICEALNA /SP/ na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie - cykl kształcenia 2 lata

zawody:
" technik rachunkowości


4. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH /TU/ na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej - cykl kształcenia 3 lata

zawód:
" technik mechanik


5. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH /LOD/ na podbudowie gimnazjum - cykl kształcenia 3 lata
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL24109000049149000000000140
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.