Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
72-602 Świnoujście, Jana Sołtana 2

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu jest placówką, która podąża za potrzebami edukacyjnymi czasu.To szkoła o pięćdziesięcioletniej tradycji kształcenia młodzieży. Mundury naszych uczniów są wizytówką Świnoujścia już od 1960r. Zespól Szkół Morskich to szkoła posiadająca międzynarodowe i krajowe certyfikaty kształcenia. To "szkoła sukcesu każdego ucznia".
Kształcimy w następujących kierunkach:
Technikum Morskie 4 - letnie w zawodach:
- TECHNIK NAWIGATOR MORSKI
- TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY
- TECHNIK LOGISTYK
- TECHNIK INFORMATYK
- TECHNIK ANALITYK
Programy nauczania obowiązujące w Technikum Morskim zgodne są z wymogami międzynarodowej konwencji STCW.Gwarantuje to uznawanie świadectw ukończenia szkoły poza granicami kraju.
Szkoła posiada bogato wyposażoną skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, pracownie komputerowe, laboratorium, symulatory, salę gimnastyczną oraz boiska szkolne.
Uczniom spoza Świnoujścia szkoła zapewnia internat.
Uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu mogą uczestniczyć w wielu formach zajęć pozalekcyjnych: sportowych, przedmiotowych, literackich, komputerowych, żeglarskich.
Jakość kształcenia w ZSM jest gwarantowana przez system jakości zgodny z normą ISO 9001;2008, potwierdzony certyfikatem wydanym przez LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE oraz certyfikatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty "ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI".
W 2004r. szkoła została uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów odznaczeniem "Za zasługi dla wynalazczości".
W 2005r. ZSM uzyskała certyfikat Prezydenta RP "PROMOTOR EKOLOGII", jako laureat VI NARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"; a w 2008r. certyfikat "MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII".
Microsoft i Telekomunikacja Polska SA przyznały Zespołowi Szkół Morskich certyfikat "OTWARTA SZKOŁA 2005" za wspieranie i wdrażanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji.
Zespół Szkół Morskich posiada bardzo dobrze wyposażone laboratorium z nowoczesnym sprzętem do prowadzenia analiz chemicznych i biologicznych.
Jest jedyną szkołą w województwie zachodniopomorskim prowadzącą kształcenie na kierunku technik analityk.
ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH
im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego
72 - 602 Świnoujście, ul. Sołtana 2 tel. 91 321 62 87
www.zsm-morska.blogspot.com
Kanał szkoły na YouTube: www.youtube.com/user/ZespolSzkolMorskich
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL81109000049149000000000084
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.