Technikum Łącznosci nr 14 w Krakowie
30-337 Kraków, Monte Cassino 31

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 283.16 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1716.84 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół Łączności posiada funkcjonalny budynek, który połączony jest z obiektami warsztatowo – pracownianymi oraz salą gimnastyczną. Obok szkoły mieści się internat. Placówka posiada: studio TV, centrum multimedialne, wewnętrzną i zewnętrzną sieć monitoringu. Szkoła realizuje bogaty program wychowawczy i profilaktyczny. Liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, sekcje sportowe SKS służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają wiedzę zdobywaną na zajęciach lekcyjnych. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, społeczność szkolna uczestniczy w wielu cennych akcjach charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Wampiriada”, WOŚP, zbiórki darów dla domów dziecka, itp. Prężnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Z funduszy unijnych pozyskano środki na poprawę warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni. Na terenie szkoły znajduje się m.in: 11 pracowni specjalistycznych, w tym światłowodowa i obrabiarek numerycznych oraz 12 pracowni informatycznych. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: AGH, PK, WSZiB, UP. Rozwijana jest współpraca i wymiana młodzieży z telekomunikacyjnymi szkołami: ukraińską we Lwowie, czeską w Ostrawie oraz niemiecką we Frankfurcie nad Menem.

Technikum Łączności nr 14

Technikum Łączności nr 14 zajęło drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników i pierwsze w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Placówka otrzymała Nagrodę Jakości Kształcenia „SAPERE AUSO”, posiada certyfikat „Szkoły z klasą” i tytuł Małopolskiej „Szkoły z Pasją”. W rankingu opublikowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, dotyczącym skuteczności kształcenia w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych, Technikum Łączności nr 14 wypracowało najwyższy wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Rokrocznie uczniowie sięgają po tytuły laureatów i finalistów: Olimpiady Wiedzy Technicznej (3 laureatów i 2 finalistów), Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (5 laureatów), Olimpiady „Euroelektra” (1 laureat, 2 finalistów). Uczniowie z powodzeniem startują w konkursach matematycznych: „Kangur Matematyczny” (8 nagród II stopnia) oraz „Zobaczyć matematykę” (4 finalistów, 2 wyróżnienia). W Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Interaktywny produkt IT” dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie. Powyższe dane dotyczą roku szkolnego 2012/2013. Młodzież odnosi znaczące sukcesy sportowe we współzawodnictwie w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Zdawalność egzaminu maturalnego jest imponująca - procentowa liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwo maturalne w 2013 r. wynosi 97%. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest znacznie wyższa, aniżeli średnia w kraju. Ponad 90% absolwentów podejmuje studia na wyższych uczelniach.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL31109000049149000000000402
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.