Szkoła Podstawowa w Zakrzynie
62-850 Lisków,

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa w Zakrzynie funkcjonuje w Gminie Lisków, powiecie kaliskim i województwie wielkopolskim.
Obecnie mamy tu 6 klas i oddział przedszkolny. Oprócz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przewidzianych podstawą programową kształcenia ogólnego, dzieci mogą u nas rozwijać swe zainteresowania i zamiłowania, uczyć się właściwie spędzać czas wolny oraz zdobywać umiejętności przydatne w przyszłym dorosłym życiu.
W pracy szkoły od lat szczególny nacisk kładzie się na organizację wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, co wynika ze świadomości, że kontakt z kulturą, tradycją, historią i środowiskiem naturalnym są bardzo cenne dla ogólnego rozwoju młodego człowieka.
Szkoła stwarza szerokie możliwości uczniom uzdolnionym, przygotowując ich do konkursów, zawodów i innych form współzawodnictwa z rówieśnikami. Tutaj również znajdują wsparcie uczniowie, którym nauka sprawia różnorodne problemy. Dla nich organizuje się fachową pomoc i zapewnia atmosferę sprzyjającą dobremu rozwojowi.
Rodzice dzieci, w większości absolwenci tej szkoły, nie są obojętni na to, co dzieje się w szkole. Rozumieją istotę partnerstwa w wychowaniu dzieci i nieustannie dostarczają wsparcia w codziennej pracy szkoły. Ich rola jest bardzo ważna. Nie tylko bywają tutaj z racji wywiadówek, ale także współdecydują o kształcie pracy dydaktyczno ? wychowawczej, mają realny wpływ na to, co dzieje się w szkole ich dzieci. Nieoceniona jest ich różnorodna pomoc .
Absolwenci, rodzice, przyjaciele - liczymy na Was!
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL27109000049149000000000086
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.