Szkoła Podstawowa w Rolach
21-400 Łuków, 114

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Kilka słów o miejscowości w której znajduje się szkoła:

Po raz pierwszy nazwa naszej miejscowości została wymieniona w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski z 1448 r. Trudno ustalić, czy wieś otrzymała nazwę kulturową od rzeczownika pospolitego rola, czy pamiątkową, od herbu szlacheckiego Rola. Bujniejszy rozwój wsi przypadł na wieki: XVIII, XIX i początek XX. Powodem upadku wsi były częste pożary i kradzieże. Obecnie Role są rozwijającą się wsią w Gminie Łuków.


Początki nauczania w Rolach:

Pierwsze wzmianki o istnieniu nauczania w Rolach pochodzą z okresu zaborów. Szkoła Podstawowa w Rolach została powołana w 1918 r., a nauczanie prowadzono w prywatnych domach gospodarzy. W 1957 r. kierownikiem szkoły został p. Henryk Szczęśniak, który był inicjatorem budowy szkoły. Budynek szkoły został oddany do użytku 28.VI.1968 r. Funkcję kierownika szkoły w 1971 r. przejęła p. Anna Szczęśniak i z jej inicjatywy założono Komitet Modernizacji i Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rolach. Od 1987 roku dyrektorem szkoły jest p. Jerzy Lipiec. Nasza szkoła jest nowoczesna placówką oświatową w gminie Łuków. Na placu zakupionym przez Radę Sołecką i przekazanym szkole znajduje się kompleks boisk i bieżni sportowych. W 2006 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. W dn. 2.X.2006 r. nasza szkoła otrzymała sztandar i imię Jana Pawła II. Uczniami naszej szkoły są dzieci z Ról, Sulej, Wólki Świątkowej. Oraz Karwacza. Po ukończeniu szkoły podstawowej większość uczniów kontynuuje naukę w Gimnazjum w Krynce . Od września 1999 roku gmina organizuje dowożenie dzieci autobusami szkolnymi . Obecnie do szkoły uczęszcza 83 uczniów w klasach I ? VI oraz 20 dzieci do oddziału przedszkolnego .
Kadra pedagogiczna składa się z 16 nauczycieli. Nauczyciele systematycznie dokształcają się i doskonalą zawodowo. W placówce zatrudnionych jest sześć osób obsługi i administracji.


WYPOSAŻENIE I WARUNKI LOKALOWE SZKOŁY

W budynku szkoły znajduje się siedem sal lekcyjnych, biblioteka, czytelnia, sala komputerowa, sala gimnastyczna, harcówka, kuchnia, stołówka, świetlica, pomieszczenia administracyjne. Część budynku szkolnego została dobudowana podczas modernizacji szkoły prowadzonej w latach 1986 ?1990. W roku 1998 wprowadzono w szkole naukę języka angielskiego i zajęcia z informatyki. W chwili obecnej w sali komputerowej mamy 13 stanowisk połączonych w sieć z dostępem do internetu. W 1999 r. Zapoczątkowano tworzenie pracowni komputerowej. Ze środków budżetowych, składek rodziców, spółdzielni uczniowskiej zakupiono do chwili obecnej 13 komputerów, wykonano również sieć elektryczną i informatyczną. Obecnie istnieje 13 stanowisk roboczych połączonych w sieć z dostępem do internetu. Korzystają z niej uczniowie klas I ? VI szkoły podstawowej w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych z informatyki. Pracownia wykorzystywana jest również przez nauczycieli innych przedmiotów. Po zajęciach lekcyjnych udostępniana jest również uczniom naszej szkoły.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, UKS Olimpijczyk, Liga Ochrony Przyrody, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Drużyna Harcerska ?Wilki?.
Obecnie nasze dzieci uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, realizowane w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"-dla uczniów klasy I, "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju"- dla uczniów klas V-VI.
Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w nauce i sporcie.

Uczymy nowocześnie, dajemy równe szanse wszystkim dzieciom. Rodzice mają możliwość obserwacji pracy własnego dziecka na zajęciach otwartych, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Każde dziecko traktujemy indywidualnie i życzliwie ? nie ginie ono w tłumie jak w dużych szkołach. Usytuowanie budynku w pobliżu często odwiedzanego lasu, z dala od zgiełku ulicy ? korzystnie wpływa na rozwój dzieci.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL36109000049149000000000021
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.