Szkoła Podstawowa w Lubnowych
14-240 Susz, 28

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1030.70 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 969.30 zł
Opis szkoły
Organizację szkoły rozpoczęto w 1945 roku. Z 3 września pochodzi pierwszy zapis kronikarski, który brzmi: " Zorganizowanie czteroklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej przez ob. Napiórkowską ".
W takiej strukturze organizacyjnej placówka funkcjonowała przez trzy lata.
Następnie z każdym nowym rokiem szkolnym powiększała się o jeden oddział tak, że w roku szkolnym 1951/1952 stała się szkołą siedmioklasową. Początkowo siedzibą szkoły był budynek położony w Lipowie Małym [dziś: Lubnowy Małe ( urzędowa zmiana nazwy miejscowości nastąpiła w 1952) - budynek świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich], lecz z uwagi na dużą ilość uczniów (113) w roku szkolnym 1950/1951 na sale lekcyjne zaadaptowano część budynku oddalonego o 2 km, położonego w Lipowie Dużym (dziś: Lubnowy Wielkie - budynek nie istnieje).
W 1951 roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci- 14 uczniów.
W latach powojennych w szkole prowadzono kursy dla analfabetów, funkcjonowała Szkoła Wieczorowa dla Pracujących oraz Szkoła Przysposobienia Rolniczego.
Wciąż wzrastająca liczba uczniów wpłynęła na decyzję budowy w 1958 roku nowego obiektu szkolnego. Realizacja projektu trwała cztery lata. Uroczyste otwarcie szkoły w nowym budynku nastąpiło 4 września 1962 roku. Tego dnia kronikarz zapisał: "Nowy budynek jest pięknie wykończony, czyste ściany, wokół szkoły chodnik, w klasach podłogi parkietowe". W urządzanie szkoły aktywnie włączyli się rodzice, dzieci i nauczyciele.
W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej - rozpoczęto realizację programu szkoły ośmioklasowej. W 1972 roku szkoła powiększa się o punkt filialny położony we wsi Bornice, w której funkcję kierownika pełni p. Józef Makowski.
W roku szkolnym 1999/2000 wraz z wprowadzeniem reformy oświaty szkoła przechodzi kolejną reorganizację i staje się Sześcioklasową Publiczną Szkołą Podstawową.
Sprawne funkcjonowanie placówki zapewniali kolejno dyrektorzy: H. Lozicka (1945-1949), K. Świniarski (1950-1951), Jerzy Rychliński (1952-1960), Stefan Wojciechowski (1961-1984), Barbara Mrówczyńska (1985-1992), od 1993 roku Elżbieta Gierszewska.
W ciągu 57 lat w szkole uczyło wielu nauczycieli. Są wśród nich tacy, którzy prawie cały okres pracy zawodowej związali z tą placówką. Należy do nich pan Stefan Wojciechowski, który przybył do Lubnowych w 1954 roku. Początkowo pracował jako nauczyciel, a w 1961r. objął stanowisko kierownika (później dyrektora), które piastował do roku 1984, tj. 23 lata. Był to okres dynamicznego rozwoju placówki, uczniowie odnosili liczne sukcesy w wielu dziedzinach, coraz więcej uczniów podejmowało kontynuację nauki w szkołach średnich.
Do nauczycieli o najdłuższym stażu pracy należą Barbara Mrówczyńska, która przepracowała w szkole 30 lat, w tym 8 lat na stanowisku dyrektora oraz Stanisława Stachura, która przepracowała 30 lat.
Szkoła od początku swego istnienia oprócz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych spełniała funkcję ośrodka życia kulturalnego społeczności lokalnej. Tu odbywały się zebrania, narady, obchody ważnych rocznic, wybory do władz. Liczba absolwentów SP Lubnowy - 915 .

Opracowała: Barbara Zajko
Źródło: Kroniki szkolne z lat 1945-2005.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL15109000049149000000000011
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.