Szkoła Podstawowa w Hucisku
37-311 Wola Zarczycka, Hucisko 153

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 9.80 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1990.20 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa w Hucisku

W 1908 roku władze austryjackie utworzyły we wsi Hucisko Szkołę Podstawową, był to budynek drewniany, w którym uczył jeden nauczyciel.
Budowę murowanej szkoły rozpoczęto w 1969 roku. W latach 2000-2006 w szkole przeprowadzono generalny remont.

Obecnie nauka w Szkole prowadzona jest w 7 oddziałach klasowych (w tym oddział przedszkolny 4, 5, 6 - latki)
Umożliwiamy uczniom uczestnictwo w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu imprezach sportowych, w których zajmują czołowe miejsca. - Motywację uczniów do wszelkiej działalności sportowej rozpalił Jerzy Dudek przekazując uczniom naszej szkoły koszulkę z autografem.
Szkoła ściśle współpracuję ze środowiskiem lokalnym. Organizujemy różne spotkania i imprezy okolicznościowe.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL48109000049149000000000193
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.