Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie
44-310 Radlin, Wiosny Ludów 287

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 19.31 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1980.69 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie jest sześcioletnią szkołą publiczną o ponad stuletniej tradycji.


Jej podstawowym zadaniem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia przez nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowywanie. W ciągu wieków zmieniały się mody, style i metody nauczania. My chcemy się odwołać do tego, co się sprawdziło, co ponadczasowe do zasad klasycyzmu. Opieramy się na zasadach Cycerona, wg którego celem sztuki, a dla nas szkoły jest:


UCZYĆ, BAWIĆ I WZRUSZAĆ

Te trzy magiczne słowa staną się słowami KLUCZAMI naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Zatem, niech wizytówką naszej szkoły stanie się działalność kulturalno-artystyczna, w tym propagowanie lokalnego folkloru i historii, czyli szeroko pojęty regionalizm. Chcemy być instytucją integrującą środowisko lokalne poprzez atrakcyjne imprezy artystyczno-kulturalne, spotkania i festyny rodzinne. Stawiamy także na edukację techniczno-informatyczną, która niezbędna jest w budowie nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Nieobce nam będą również problemy ekologii, chcemy uwrażliwić dzieci i młodzież na te sprawy, gdyż jesteśmy integralną częścią środowiska w tak dużym stopniu dotkniętego degradacją. W ten sposób szkoła w konkretnych działaniach i postawach pragnie wypracować swój specyficzny charakter.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL04109000049149000000000112
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.