Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej
07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA, SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1220.56 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 779.44 zł
Opis szkoły
Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej. Szkoła nosi imię 18. Pułku Artylerii Lekkiej.
Tworzymy szkołę, która umożliwia każdemu uczniowi wszechstronny rozwój indywidualny w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości.
Osiągamy ten cel poprzez zaangażowanie i współpracę wszystkich nauczycieli i środowiska, tworząc warunki sprzyjające harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
Wdrażamy uczniów do aktywnego, samodzielnego i w pełni
odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie zdobywania wiedzy i własnego rozwoju. Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach przedmiotowych, w kołach zainteresowań, konkursach.
Uczymy odpowiedzialności i świadomości swoich praw i obowiązków, rozbudzamy twórcze myślenie i ciekawość świata oraz kształtujemy człowieka otwartego na innych ludzi i przyrodę, respektującego obowiązujące normy społeczne.
Przygotowujemy do dalszej edukacji oraz do radzenia sobie we wszystkich sytuacjach zmieniającego się współczesnego świata.
Wartościami, którymi się kierujemy są dobro, uczciwość i sprawiedliwość.
Wyróżnia nas: wykwalifikowana kadra, bogaty program wychowawczy, przyjazna atmosfera i atrakcyjna lokalizacja szkoły.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL89109000049149000000000425
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.