Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Brzechwy w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, Kościuszkowców 4

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Walory naszej szkoły:
- dogodna lokalizacja
- realizacja programu "Z Pyrkiem bezpiecznie" we współpracy z policją, strażą miejską i pożarną
- szkoła bez barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych (dostosowane podjazdy, łazienki, sale lekcyjne, zakupiony schodołaz)
- edukacja elementami metody Montessori
- funkcjonowanie klas integracyjnych, specjalnych oraz Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z terenu całej Gminy Swarzędz
- wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
- realizacja własnych programów autorskich
- nowoczesne pracownie przedmiotowe (sala do języka angielskiego, plastyczna, informatyczna, historyczna, matematyczna, przyrodnicza)
- nauka języka angielskiego od klasy "0"
- możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej
- opieka pedagoga, logopedy, reedukatora, rehabilitanta, terapeuty
- opieka medyczna (pielęgniarka szkolna)
- współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami użyteczności publicznej
- biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
- mała i duża sala gimnastyczna, sale korekcyjna
- teren zielony wokół szkoły, place zabaw dla dzieci


Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL09109000049149000000000119
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.