Szkoła Podstawowa nr 383 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
02-495 Warszawa, Warszawska 63

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 92.43 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1907.57 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa nr 383 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie powstała we wrześniu 2017 r. w wyniku przekształcenia Gimnazjum Nr 133. Natomiast gimnazjum powstało na mocy Uchwały Rady Gminy Warszawa - Ursus z dnia 12 marca 1999r., w miejsce funkcjonującej w budynku od 1980r. Szkoły Podstawowej Nr 304. Pierwszym dyrektorem placówki była pani Barbara Stanaszek - polonista, wyjątkowy gospodarz, która przeprowadziła szkołę przez trudny czas stanu wojennego i lata następne. Kierowała szkołą do 1990r. W latach 1990 - 2007 funkcję dyrektora, także i gimnazjum pełniła pani Bożena Biniek. Pod jej kierownictwem, dzięki reformie oświaty szkoła nabrała tempa edukacyjnego. Nauczyciele uzupełniali kwalifikacje, zdobywali kolejne stopnie awansu zawodowego. Placówka cieszyła się bardzo dobrą opinią w środowisku. W grudniu 2001 roku szkoła otrzymała imię Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od 2002r. odbywały się spotkania z przedstawicielką Instytutu Prymasowskiego, przybliżające młodzieży sylwetkę patrona. Na stałe w kalendarz szkolny wpisały się coroczne, grudniowe obchody Święta Szkoły, warty przy tablicy pamiątkowej w kolejne rocznice śmierci patrona, konkursy twórczości uczniów poświęcone Kardynałowi (poezje, oracje, prace plastyczne, prace pisemne). zloty szkół im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i pielgrzymki tychże szkół na Jasną Górę. Od września 2007r. na prośbę władz dzielnicy dyrektorem szkoły została pani Elżbieta Nowicka, nauczyciel matematyki. Odnowione i zmodernizowane zaplecze sportowe, sale lekcyjne, biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna, pokój nauczycielski, gabinety nauczycieli specjalistów, nowa pracownia informatyczna, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz częściowa modernizacja terenu wokół szkoły uczyniły placówkę nowocześniejszą i bardziej otwartą na świat. Klimat rodzinny, dbanie o indywidualny rozwój każdego ucznia przyciąga do nas Rodziców szukających dla swoich dzieci bezpiecznej, rozsądnej edukacji i właściwej opieki. Z wygospodarowanego budżetu szkoły i funduszu Rady Rodziców wprowadzono w 2010r. dziennik elektroniczny, umożliwiający rodzicom jeszcze większą kontrolę i możliwość szybkiego kontaktu z nauczycielami. Warunkiem dobrze funkcjonującego systemu kontroli frekwencji i postępów było doposażenie pracowni w odpowiedni sprzęt komputerowy.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL94109000049149000000000432
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.