Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
41-935 Bytom, Korczaka 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY: www.sp38bytom.pl
Od września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Maciej Biernacki, który dał się poznać jako doskonały gospodarz szkoły, sprawnie kierujący administracją i zarządzający szkołą. Doprowadził do sfinalizowania wielu inwestycji i remontów, poprawił bazę materialną placówki oraz doposażył pomieszczenia szkolne w potrzebne sprzęty i pomoce dydaktyczne.
We wrześniu 2002 roku oddano do użytku dla szkoły i dzielnicy Sucha Góra nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem w postaci sali gimnastyki korekcyjnej, pomieszczeń szatni i natrysków. Wokół sali znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły Nauka języków obcych oraz obsługi komputera zaczyna się już od klasy pierwszej. Szkoła w Suchej Górze posiada dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią, świetlicę szkolną oraz kuchnię i stołówkę. Ciągle poprawia się estetyka pomieszczeń szkolnych oraz warunki sanitarne szkoły.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych jest wiele kółek m. in. regionalne, matematyczne, plastyczne, taneczne, przyrodnicze. Szkoła posiada również wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Zapewnia też wszystkim wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Szczególną opieką otacza uczniów z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo organizując dożywianie, pomoc socjalną ,opiekuńczą i dydaktyczną.
Dyrektor Maciej Biernacki zainicjował szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem lokalnym, Szkoła współdziała z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, okolicznymi szkołami oraz przedszkolami, a także parafią św. Michała Archanioła, Domem Seniora, policją, strażą pożarną itp.
Więcej informacji na stronie szkolnej www.sp38bytom.pl
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL78109000049149000000000526
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.