Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu
41-800 Zabrze, Piłsudskiego 29

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 142.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1858.00 zł
Opis szkoły
Gimnazjum nr 2 w Zabrzu istnieje od 1.09.1999 roku.

Dnia 1 września 1996 r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.
Zespół szkół tworzą: II LO i od 1.09.1999 r. Gimnazjum nr 2 (uchwała nr X/91/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.04.1999 r.).
Do gimnazjum przyjmowani byli wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i mieszkają na terenie objętym rejonem naszego gimnazjum.
1 września 2017r. w skład ZSO nr 5 weszła również nowo powołana Szkoła Podstawowa nr 37 (klasa I, IV, VII).
Dyrektorem ZSO nr 5 jest pani mgr Anna Ligocka - Żyła, która w swej odpowiedzialnej pracy jest wspierana przez panią wicedyrektor mgr Agnieszkę Gurnacz i mgr Joannę Sosnowską.

A taka była historia szkoły..........

Budynek szkoły powstał w 1934r. i został oddany do użytku już w czasie II wojny światowej, w początkach 1940 roku. Nowo zbudowana szkoła na ulicy Michała (szkoła im. Horsta Wessela) była koroną wszystkich szkół. (...) Była największym i najnowocześniejszym obiektem szkolnym na obszarze wschodnich Niemiec. Projekt wykonali dr inż. Poenninger i inż. budowlany Badziura z Bytomia. Budynek, którego korpus posiadał rzut 17x82, a razem ze skrzydłami ok. 90x75 m, miał jak na owe czasy imponujące rozmiary.

Architektura została utrzymana w duchu tradycjonalizmu, bliskiemu pobliskim osiedlom wzniesionym parę lat wcześniej przez Gagfah. Prostą bryłę z namiotowym dachem i monotonnymi podziałami okiennymi urozmaicała jedynie wieńcząca gmach wieża zegarowa z belwederem.

Z niespotykanym rozmachem zaprojektowano natomiast wnętrza szkoły. Zbudowano ok. 100 pomieszczeń (w tym blisko 50 dużych sal lekcyjnych), które przewidziano dla 2500 uczniów. Każda sala i korytarze posiadały kaflowany punkt z bieżącą wodą, centralny system nagłośnienia.

Dawniej do budynku od strony wschodniej przylegał ogród botaniczny ze stawem rybnym i pasieką. Dziś, choć wiele rzeczy w otoczeniu budynku uległo zmianom, szkoła zachowała swój dawny charakter.
W 2014r. został zakończony remont i termomodernizacja budynku, dzięki czemu szkoła ze swoją wieżą zegarową stała się ozdobą ulicy Piłsudskiego.
Obecnie w zespole szkół uczy się mniej uczniów niz kiedyś, ale nauczyciele nadal bardzo dbają o to, aby absolwenci szkoły jak najlepiej ich wspominali, a także myślami wracali do ciekawych wydarzeń i inicjatyw, w których brali udział.

Nasze atuty

SZKOŁA z własnym boiskiem, oddalona od centrum miasta, w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego i stadionu Górnika Zabrze.

SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI: piłka nożna dziewcząt (2 klasy)

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ: wyjazdy do, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Estonii i in.

BOGATA OFERTA zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów (np. zajęcia sportowe, plastyczne, kółko szachowe, koło wolontariusza, koło PCK itp).

CIEKAWE INICJATYWY: Movie Week, Elektro-piknik, Dni Nauki, Dni Języków Obcych, Dni Tolerancji, projekt EDUSCIENCE, patronat Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca (klasa patronacka).
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL06109000049149000000000367
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.