Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Bytomiu
41-902 Bytom, Strażacka 2

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego mieści się w budynku z II połowy XIX wieku zlokalizowanym w centrum Bytomia. W roku 2005 szkoła otrzymała miano Szkoła z klasą.
Zgodnie z mottem programu wychowawczego: Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć, szkoła stwarza szanse rozwoju uzdolnień dzieci. Z myślą o nich prowadzone są popołudniowe zajęcia dostosowane do zainteresowań dzieci.
Są to między innymi: Szkolny Klub Europejski, Uczniowski Klub Sportowy, Dyskusyjny Klub Książki, kółko redakcyjne, kółko historyczne, chór szkolny.
Szkoła wdraża do kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych i patriotycznych.
SP-3 to kuźnia sportowych talentów. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce
w rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Bytomiu.
Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach. Uzyskali wiele nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, matematycznych i literackich.
W bibliotece szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
z którego uczniowie korzystają w wolnym czasie, rozwijając swoje zainteresowania.
W celu wyrównania szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne i terapeutyczne.
Mocną stroną szkoły są działania proekologiczne. Przy szkole założony został ogród botaniczny. Nasza placówka została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu ,,Zadrzewiamy Polskę'' organizowanego pod honorowym patronatem senatu RP.
Przy SP-3 działa świetlica socjoterapeutyczna, zapewniająca w godzinach popołudniowych opiekę dzieciom wymagającym dodatkowego wsparcia.
Od 2006 roku uczestniczymy w programie eTwinning Europejskie Partnerstwo Szkół, w ramach którego bierzemy udział we wspólnych projektach ze szkołami z państw Unii Europejskiej.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL90109000049149000000000116
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.