Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu
41-909 Bytom, Świętochłowicka 12

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Wśród obecnych nauczycieli Gimnazjum nr 9 pracują nauczyciele, których wieloletnia praca została zauważona i doceniona przez władze miasta i władze kuratoryjne.
Obecnie szkoła liczy 12 oddziałów w tym 2 oddziały klas przysposabiających do pracy. W szkole uczy 30 nauczycieli.
Szkoła szczyci się swoim ceremoniałem i kultywowaniem tradycji. Wychowanie w duchu tradycji, znajomości historii i kultury regionalnej, jest jednym z założeń programu wychowawczego naszej szkoły. Szukając sposobów realizacji tych założeń rozpoczęto w roku szkolnym 1995/96 obchody dnia regionalnego ?Dnia Śląska?. Z chwilą wejścia w życie reformy szkolnictwa ten element programu wychowawczego przekształcił się w realizację ścieżki edukacyjnej ? ścieżki regionalnej, a w 2002 r. programu edukacji regionalnej dla Gimnazjum nr 9 ? ?Moja mała ojczyzna ? jej kultura i współczesność?. Dzień Śląska w roku szkolnym 2000/01 opierał się na konkursie pt. ?Historie rodzin na Górnym Śląsku. Łagiewnickie rodziny? . Temat ten nawiązywał do hasła wcześniejszego ?Nasze znane i nieznane Łagiewniki? oraz wiązał się z obchodami 100 - lecia naszej szkoły. Łagiewniki to nie tylko domy, ulice, ale przede wszystkim mieszkańcy, rodziny naszych uczniów, a szkoła ? to przecież całe pokolenia łagiewniczan. Temat dnia regionalnego miał również na celu ukazanie wielokulturowości pogranicza i skomplikowane nieraz losy ludzi żyjących na terenach pogranicznych. Pozwolił uczniom zapoznać się z historią własnej rodziny a przy tej okazji z historią miasta, ojczyzny. Zorganizowany w roku szkolnym 2001/02 Międzyszkolny Konkurs Gwarowy
?Jo i moja godka? , który był dwudniowy ( dzień pierwszy ? przesłuchania uczestników w auli ZSO nr 10, drugi ? wręczenie nagród i popis laureatów w Muzeum Chleba w Radzionkowie ) spełnił dwa zadania: promował gwarę jako wartość kulturową, wartość, którą należy chronić i pielęgnować . 67 uczestników z bytomskich szkół podstawowych i gimnazjalnych mówiących piękną gwarą świadczyło, że gwara ma się dobrze. Drugie zadanie to promocja naszej szkoły na terenie miasta Bytomia. Dla naszego przedsięwzięcia udało się pozyskać patronat Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Związku Górnośląskiego w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Górnośląskiego Parku Etnograficznego i redakcji ?Życia Bytomskiego?. Przedstawiciele tych instytucji zasiedli w jury konkursu. Funkcję przewodniczącego jury zgodził się przyjąć dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska - Eugeniusz Paduch. Nagrody w Muzeum Chleba wręczał prezes Związku Górnośląskiego Jerzy Śmiałek. Dwudniowy konkurs, jego organizacja i przebieg zyskały uznanie Wydziału Edukacji, jurorów i uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Od roku 2002 szkoła nasza jest organizatorem miejskich konkursów z zakresu edukacji regionalnej przeznaczonych dla uczniów bytomskich gimnazjów pod hasłem ?Debata Śląska?.Konkursy te odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia i Związku Górnośląskiego w Katowicach.
Organizowane corocznie liczne imprezy i uroczystości szkolne takie jak; ?Otrzęsiny?(pierwszoklasistów), Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe cieszą się wśród młodzieży dużą popularnością.
Uczniowie chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na terenie szkoły i na szczeblu miasta, są laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Ogólnopolskiego Konkursu Regionalnego. Zajmują czołowe miejsca w Miejskim Konkursie Fizycznym i Ortograficznym. Szkolne reprezentacje sportowe osiągają czołowe miejsca w Mistrzostwach Bytomia w siatkówce i biegach przełajowych. Są zdobywcami wielu nagród a najwybitniejsi uczniowie otrzymali Stypendia Prezydenta Miasta Bytomia. Są to: Miriam Turos, Marcin Seget, Monika Grzybowska, Łukasz Szebel Magdalena Kucharska, Kinga Stecuła, Daria Koszela, Mirela Sebesta, Tomasz Kurzawa, Magdalena Kucharska oraz Łukasz Karwacki.
Rozwój szkoły, podnoszenie poziomu nauczania, osiągnięcia uczniów ściśle wiążą się z pracą nauczycieli. Szkoła brała udział w akcji organizowanej prze Fundację Centrum Edukacji Europejskiej i Gazetę Wyborczą , pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej i w roku 2003 uzyskała certyfikat ? Szkoły z klasą ?. Część nauczycieli otrzymała tytuł ?Nauczyciel z klasą?. Są to nauczyciele: mgr Iwona Szczepańska, mgr Dorota Fajt, mgr Brygida Zając, mgr Bożena Szmalec. Szkoła wśród swoich szeregów ma grupę ?Uczniów z klasą?.
W szkole od 9 lat działa zespół muzyczny Gim Band. Corocznie zespół przygotowuje oprawę muzyczną na szkolne jasełka, Dzień wiosny, Dzień Promocji Szkoły, Dzień Śląska, zakończenie roku szkolnego i wiele innych. Zespół GIM BAND reprezentował również naszą szkołę na imprezach środowiskowych takich jak festyn parafialny, Euromajówka 2006, Międzyszkolny Konkurs Geograficzny, spotkania Bytomskiego Klubu Szkół z Klasą. Zespół reprezentował również naszą szkołę na międzyszkolnych konkursach. I tak w konkursie ?Jeśli potrafisz pchaj się na afisz? Magda Kucharska z zespołu GIM BAND zdobyła I miejsce (III w 2006r.)
Ponadto od 13 lat w szkole działa Szkolny Klub Europejski ?Euroludki?, która organizuje szereg konkursów z wiedzy o UE, włącza się w imprezy miejskie (Bytomskie Spotkania Europejskie, Euromajówka) oraz młodzież naszej szkoły co roku wyjeżdża na Paradę Schumana do Warszawy.
Szkolne Kółko Teatralne działa już od ponad 10 lat. Repertuar przedstawień jest bardzo urozmaicony. Od wielu już lat systematycznie przygotowujemy: przedstawienia bożonarodzeniowe ? jasełka: ?Gdy Bóg jeździ koleją?, ? Dom?; Apel papieski: ?W hołdzie JP II?, ?Nie cały umieram?, ?Spotkanie z JP II?; przedstawienia z okazji świąt wielkanocnych: ?Tajemnice krzyża?; kabaret: ( program oparty o teksty i skecze znanych polskich kabaretów) - program kabaretowy z okazji ?Walentynek?; bajki dla przedszkolaków: ?Królewna Śnieżka?, ?Czerwony Kapturek?. ?Człowiek ? gwiazda?.
Szkoła jest otarta dla środowiska, współpracujemy nie tylko z rodzicami ale również z innymi placówkami oświatowymi w dzielnicy i miasta, z parafią, świetlicą terapeutyczną sióstr Elżbietanek, Związkiem Górnośląskim.
Wielu absolwentów naszej szkoły od najdawniejszych czasów do chwili obecnej zdobywało i zdobywa wiedzę w renomowanych szkołach i uczelniach naszego kraju.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL79109000049149000000000120
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.