Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Reymonta 16

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 2146.26 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1853.74 zł
Opis szkoły
Gimnazjum mieści się w budynku przy ulicy Orzeszkowej 60.

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zgorzelcu rozpoczęło swoją działalność 1 września 2002 roku. Placówka ma charakter integracyjny, w roku szkolnym 2010/2011 jest 14 zespołów klasowych, w tym 4 integracyjne. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi trudnościami
w nauce.

W 2007 roku nasze gimnazjum jako jedyne w powiecie otrzymało certyfikat zarządzania jakością ISO PN- EN 9001: 2009, co znacznie podnosi prestiż szkoły. Przeprowadzane corocznie kontrole zewnętrzne wykazują że szkoła zarówno w sferze edukacyjnej jak
i bezpieczeństwa funkcjonuje na najwyższym poziomie. Analiza opinii uczniów i rodziców.
? Szkoła jest przyjazna uczniowi?
?Uczniowie czują się w naszym gimnazjum bezpiecznie?
Wyniki egzaminu gimnazjalnego klas trzecich z ubiegłego roku wskazują na wysoki poziom nauczania. Nasza szkoła osiągnęła wynik powyżej średniej wojewódzkiej z zakresu przedmiotów humanistycznych (najlepszy wynik w powiecie) jak i matematyczno-przyrodniczych.


Dyrektorem gimnazjum jest p. Kinga Chuda-Jaworska,
wicedyrektorem p. Joanna Telega-Piątkowska.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL35109000049149000000000039
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.