Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku
19-300 Ełk, Hieronima i Jana Małeckich 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 588.41 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1411.59 zł
Opis szkoły
Nasza szkoła, tradycyjnie nazywana od początku jej istnienia "dwójką", została powołana do życia w 1946 r.12 października 1963 r. nadano szkole imię - "I Dywizji T. Kościuszki" i odsłonięto tablicę z tą nazwą. Natomiast 25 kwietnia 1964 r. "dwójka" otrzymała swój sztandar.
Rada Miasta Ełku w dniu 27.06.2017 r. uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na "Danuty Siedzikówny "Inki".
Patronka naszej szkoły - Danuta Siedzikówna "Inka" to dziewczyna szlachetna,nietuzinkowa i symboliczna,której ostatnie słowa "Zachowałam się jak trzeba" zobowiązują nas do niesienia pomocy i wspierania potrzebujących.
Jesteśmy szkołą "Odkrywców Talentów", "Przyjazną rodzinie","Szkołą bez przemocy".
Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom.Oferuje młodzieży(poza zajęciami edukacyjnymi) różne formy działalności, które rozwijają jej zdolności,zainteresowania i pasje. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych,recytatorskich,przeglądach piosenek,sportowych oraz jako wolontariusze w różnych przedsięwzięciach. Zwieńczeniem wysiłków młodzieży są stypendia, przyznawane przez Prezydenta Miasta Ełku. Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.Chcemy tworzyć taką szkołę, w której każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań.
Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie. W pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka,szacunkiem oraz odpowiedzialnością za siebie i innych.Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju,otwartością na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL04109000049149000000000500
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.