Szkoła Podstawowa nr 146 w Warszawie
02-672 Warszawa, Domaniewska 33

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 292.86 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1707.14 zł
Opis szkoły
MISJA SZKOŁY
"Nasza szkoła przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie oraz kontynuowania nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, uczy aktywnego pełnienia ważnych ról społecznych"


W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE SĄ:

1. Projekty edukacyjne:
? Otwarcie na języki i kultury świata z nauczaniem języka francuskiego?
? ?Wiem, co jem?
? ?Wilanów znany i nieznany?
? Muzealne zajęcia edukacyjne na Zamku Królewskim
? ?Od zabawy do sportu?
? Otwarte Obiekty Sportowe
"Wars i sawa"
2. Comiesięczne koncerty muzyki poważnej
3. Festiwal teatralny
4. Wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze
5. ?Zielone szkoły?

Odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne:

? Koła przedmiotowe
? Zajęcia sportowe
? Zajęcia artystyczne:
- Plastyczne
- Teatralne
- Chór
- Zajęcia taneczne
? Warsztaty dziennikarskie
? Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
? Zajęcia komputerowe
? Zajęcia terapeutyczne
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL68109000049149000000000124
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.