Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Kopernika 12

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 4139.90 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1860.10 zł
Opis szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego jest najstarszą placówką oświatową w Kętrzynie, kształcącą dzieci na poziomie podstawowym.
Grono pedagogiczne szkoły pieczołowicie kultywuje wieloletnią tradycję. Każdego roku oferta dydaktyczno ? wychowawcza jest wzbogacana o coraz to ciekawsze propozycje. Dzięki temu placówka może poszczycić się różnorodnością zajęć pozalekcyjnych, konkursów oraz imprez rozwijających zainteresowania dzieci.
W szkole od lat realizowane są innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, m.in.:
?Zespół artystyczny TO MY? ? program innowacyjny w zakresie treści muzyczno ? ruchowych ? rok szkolny 2009/2010
?BEING LIKE SHERLOCK HOLMES ? BYĆ JAK SHERLOCK HOLMES? - program innowacji pedagogicznej w zakresie kształcenia literackiego i językowego - rok szkolny 2012/2013
? NA ROZSTAJU DRÓG? ? program zajęć z wykorzystaniem wolontariatu i sportu - rok szkolny 2013/2014

Nauczyciele systematycznie opracowują projekty i pozyskują fundusze na dodatkową działalność dydaktyczno-wychowawczą wzbogacającą ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów.
Do najważniejszych programów, które udało nam się zrealizować, należą:
Otrzymane od Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk dofinansowanie w kwocie 24.000 euro na realizację projektu "WALORY PRZYRODNICZE I ATRAKCJE TURYSTYCZNE ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ". Dzięki temu wytyczono nowy szlak turystyczny zwany ROWEROWYM SZLAKIEM HERBOWYM, przygotowano wystawę fotograficzną prezentującą walory przyrodnicze Ziemi Kętrzyńskiej i wydano folder promujący nasze miasto i okolice [styczeń - czerwiec 2010r.].
W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 pozyskano fundusze na realizację projektu "Poprawa jakości nauczania poprzez doposażenie szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce naukowe" - 82.422 zł. Dzięki temu utworzono pracownię językową i laboratorium przyrody [2010r.].
PROGRAM POD NAZWĄ ?SZANSA W DZIAŁANIU? w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży [październik - grudzień 2008r.] - bloki tematyczne: ?Przygoda z teatrem?, ?Mądra głowa - matematyka na wesoło?, ?Jeśli chcę, to potrafię? - warsztaty: z języka polskiego, biblioteczne, z języka angielskiego, w tym z wykorzystaniem Internetu.

Dzięki rozwijaniu zamiłowań i zainteresowań uczniów nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami. Najważniejsze z nich to:
w roku szkolnym 2006/2007 uczennica klasy 6b ? za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne otrzymała stypendium przyznawane przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "POROZUMIENIE BEZ BARIER?
W roku szkolnym 2008/2009 w XIII Festiwalu Artystycznym Szkół Podstawowych odnieśliśmy sukces we wszystkich kategoriach:
KLAS I - III - program teatralno-muzyczno-taneczny
KLAS IV - VI - program teatralno-muzyczno-taneczny
PROGRAM FOTOGRAFICZNY
PROGRAM LITERACKI
PROGRAM PLASTYCZNY
NAGRODA INDYWIDUALNA za poezję.

SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH:
2011/2012
FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY we Wrocławiu - WYRÓŻNENIE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY - LAUREAT tzw. Małego Finału w Elblągu
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY ?TIK?-TAK!?- II miejsce w województwie
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FUNENGLISH.PL - szkoła znalazła się w gronie 10 najlepszych szkół w Polsce
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - FINALISTA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY ?ZUCH? z języka angielskiego ? 4 LAUREATÓW
KONKURS JĘZYKOWY OXFORD PLUS ? LAUREACI 3 stopnia: 3 osoby; 4 stopnia: 3 osoby; 5 stopnia: 1 osoba
OLIMPIADA OLIMPUSEK z języka angielskiego ? 2 LAUREATÓW
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MELTING POT" - LAUREAT
2012/2013
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY ?ZUCH? z języka angielskiego ? LAUREAT
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY - LAUREAT
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO - FINALISTA

SUKCESY W KONKURSACH ARTYSTYCZNYCH:
2011/2012
STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla klas II - III - konkurs plastyczny - 4 wyróżnienia
IV WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY ?MAZURSKI SŁOWIK? ? LAUREAT
XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ - LAUREAT
III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WOKALNY "Komu piosenkę" - LAUREAT
VIII WARMIŃSKO-MAZURSKI KONKURS MUZYCZNY "O GWIAZDO BETLEJEMSKA" - LAUREAT
I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH - LAUREAT
XVI REGIONALNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ - LAUREAT
XXXVI WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ im. Marii Zientary Malewskiej - LAUREAT
2012/2013
MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY "Litwa, Polska , Rosja - sąsiedzi, partnerzy i przyjaciele" - 5 LAUREATÓW
XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI "Spotkania z poezją" - LAUREAT
IV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WOKALNY "Komu piosenkę" - LAUREAT
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY "NAD ŚWIATEM CICHA NOC" - LAUREAT
I OGÓLNOPOLSKI OTWARTY KONKURS WOKALNY "O GWIAZDO BETLEJEMSKA" - LAUREAT
II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH - LAUREACI [SOLISTA, ZESPÓŁ]
REGIONALNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ - LAUREACI [SOLISTA, ZESPÓŁ]
XXXVII WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ im. Marii Zientary Malewskiej - LAUREAT

SUKCESY SPORTOWE:
2011/2012
FINAŁ WOJEWÓDZKI Szkolnego Związku Sportowego w piłce siatkowej chłopców ,,trójki? - I miejsce
FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU w Mini Siatkówce Chłopców o Puchar Kinder+Sport 2012 - III miejsce
IV WOJEWÓDZKI TURNIEJ ELIMINACYJNY w Mini Siatkówce Chłopców o Puchar Kinder+ Sport 2012 - I miejsce; III miejsce
IV WOJEWÓDZKI TURNIEJ ELIMINACYJNY w Mini Siatkówce Chłopców o Puchar Kinder+ Sport 2012 - II miejsce
LIGA SZKOLNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH - IV miejsce
2012/2013
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH DRUŻYNOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - I miejsce
Uczniowie reprezentowali województwo warmińsko-mazurskie w OGÓLNOPOLSKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH, które odbyły się w Solinie w dniach 12 - 15 maja 2013r.
FINAŁ WOJEWÓDZKI Szkolnego Związku Sportowego w piłce siatkowej chłopców ,,trójki? - I miejsce
WOJEWÓDZKI TURNIEJ FINAŁOWY w Mini Siatkówce Chłopców o Puchar Kinder+Sport 2013 - I miejsce; III miejsce
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL76109000049149000000000368
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.