Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika nr 4 w Bytomiu
41-902 Bytom, Chrobrego 9

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 76.48 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1923.52 zł
Opis szkoły
Chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako otwarta, bezpieczna, ucząca i wychowująca . W 20 klasowych oddziałach uczy się blisko 450 uczniów, którzy są największą wartością naszej szkoły. Pomimo wielu problemów wychowawczych i edukacyjnych wynikających najczęściej z środowiska, w którym pracujemy, wiara w potencjał rozwojowy i twórczy każdego ucznia to jedna z najważniejszych cech szkoły. Chcemy dostrzegać w każdym uczniu nawet drobne zdolności, rozwijając je, kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka. Nie dzielimy uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych wierząc że każdy z naszych wychowanków jest najważniejszy.
Szkoła istnieje już ponad 100 lat i wykształciła tysiące ludzi. Wielu z naszych absolwentów osiągnęło sukcesy, zdobyło co było nie do zdobycia, osiągnęło szczyty. Pośród byłych uczniów szkoły znajdziemy medalistów olimpijskich, aktorów i ludzi pióra. Nasi dzisiejsi uczniowie próbują dorównać swoim poprzednikom. Uczestniczą w wielu akcjach, kursach, zajęciach na terenie szkoły. Realizują programy międzynarodowe, współpracują z zaprzyjaźnioną szkołą w Republice Czeskiej i nie znajdują czasu na nudę. Bogata oferta bezpłatnych zajęć jakie odbywają się w szkole nie wyczerpuje jednak zainteresowań uczniów. Chętnie szukają wiedzy i nowych doświadczeń w Domach Kultury, klubach sportowych czy dodatkowych zajęciach muzycznych. Te zajęcia najczęściej jednak są zajęciami płatnymi, na które nie wszystkich zdolnych uczniów naszej szkoły stać.
Zapraszamy Państwa do udziału w programie SOLIDARNI, pomóżmy zdolnym uczniom których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie ich pasji, talentów i umiejętności.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL29109000049149000000000147
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.