Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach
47-430 Rudy, Rogera 2

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1379.07 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 620.93 zł
Opis szkoły

Wszyscy uczniowie naszej szkoły od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego. Jest to potrzebne przy realizacji wielu projektów międzynarodowych. Uczniowie co roku mogą brać udział w wymianie polsko-czesko-niemieckiej, opartej o środki programu Jugendwerk.
Mamy na swoim koncie realizację dużego projektu w programie Młodzież, a także wieloletni udział w programie Socrates/Comenius.
Trzeci rok uczestniczymy w projekcie "Aktywny w szkole, aktywny w życiu", który realizujemy we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W ramach tego projektu zakwalifikowani do niego uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych (matematyka, biologia, fizyka, informatyka), uczą się przedsiębiorczości, uczestniczą w warsztatach naukowych, festiwalach nauki, obozie naukowym. Projekt adresowany jest nie tylko do wybitnie uzdolnionych uczniów, ale także do tych, którzy wymagają wsparcia i pomocy.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL90109000049149000000000019
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.