Społeczna Szkoła Podstawowa "ZIPI INKLUZJA" w Skawinie
32-050 Skawina Sikorskiego 13

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 8.41 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1991.59 zł
Opis szkoły
Wspaniałe miejsce dla uczniów. Przygotowani jesteśmy do opieki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zespół specjalistów troszczy się o rozwój każdego dziecka. Integracja, szacunek, nowoczesne metody pracy z dziećmi.
Prowadzimy pełną rewalidację dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Placówka ZIPI INKLUZJA jest wyposażona w salę fizjoterapeutyczną oraz Salę Doświadczania Świata.

Cele i wymagania stawiane są przed dzieckiem tak, by mogło systematycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań – realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli – mentorów, uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni. Współpracują wzajemnie się wspierając i szanując potrzeby otaczających Ich osób.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większej lub mniejszej grupy, w parach, indywidualnie. Chętnie pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Akceptują odmienność i uczą się własnej pozytywnej asertywności.

Nauczyciele, wychowawcy i nauczyciele wspomagający, specjaliści, pełnią rolę obserwatora i doradcy. Wspierają samodzielne poszukiwania i działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną dla tych działań.

Najważniejszym zadaniem w naszej pracy jest aktywność własna ucznia, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań w nauczaniu. Aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie.

Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły i podczas wycieczek.


Zapraszamy na naszą stronę internetową:

https://inkluzjaskawina.edu.pl/szkola-podstawowa/
Przekaż darowiznę na stypendia dla uczniów z tej szkoły.
nr konta szkoły: PL84109000049149000000000515
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Wojdowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.