Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
91-866 Łódź, Dziewanny 24

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1301.61 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 698.39 zł
Opis szkoły
Nasz Ośrodek to łódzka szkoła dla słabo widzących i niewidomych z 75 - letnią tradycją. Zapewniamy wychowankom wszechstronny rozwój, aby mogli osiągnąć maksymalną samodzielność w dorosłym życiu. Realizujemy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W szkole podstawowej, gimnazjum, technikum uczą się dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, a ponadto w liceum ? młodzież z innymi problemami zdrowotnymi. Dla każdego z naszych uczniów przygotowujemy indywidualne programy edukacyjne, wyznaczające najważniejsze cele w kształceniu i terapii oraz metody, jakimi chcemy je zrealizować. Oferujemy pomoc rodzinom dzieci słabo widzących i niewidomych poprzez warsztaty szkoleniowo - integracyjne uczące sposobów pracy z dzieckiem.

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: tyflopedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuta widzenia, instruktorzy orientacji przestrzennej, nauczyciel rehabilitacji podstawowej, nauczyciel pisma punktowego, logopedzi, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, nauczyciel specjalistycznych technik informacyjnych. Nasi wychowankowie są pod stałą opieką lekarza okulisty, pielęgniarki oraz w miarę potrzeb lekarza pediatry. Zapewniamy im kompleksową rewalidację, dostęp do specjalistycznych pomocy tyflodydaktycznych umożliwiających osiąganie jak najlepszych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. Nasza szkoła jest mała, dlatego wszyscy się doskonale znamy i zawsze potrafimy współdziałać.

Nasze motto: ?Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze?.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL92109000049149000000000177
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.