Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach
59-160 Radwanice, Sportowa 10

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Uczniowie SCE poszerzają swoje umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i w atrakcyjny, zorganizowany sposób spędzają czas wolny. Statystycznie co 3 uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych, na szczeblu szkolnym, powiatowym, strefowym czy wojewódzkim. W 2008 roku jeden z naszych uczniów został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ?Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości?, a jego praca została opublikowana w specjalnym wydaniu jubileuszowym. W roku 2009 po raz drugi cieszyliśmy się podwójnym laureatem wojewódzkiego konkursu ?zDolny Ślązak Gimnazjalista?. Nasi uczniowie rokrocznie biorą udział w Lidze Naukowej ? Dolnośląskim Konkursie Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia. Z bardzo zadowalającymi wynikami reprezentują szkołę na arenie wojewódzkiej. W ubiegłym roku znaleźliśmy się w gronie 20 najlepszych szkół na Dolnym Śląsku, a jeden z naszych uczniów został laureatem tego prestiżowego konkursu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego. W naszej społeczności szkolnej można też spotkać stypendystów Urzędu Marszałkowskiego, wyróżnionych za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.
W Samorządowym Centrum Edukacji od kilku lat realizowana jest tzw. profilaktyka pierwszorzędowa, która w naszej opinii jest najskuteczniejszą formą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Zorganizowanie w sposób twórczy i zdrowy czasu wolnego dzieciom i młodzieży sprawia, że mają one możliwość rozwijania sowich talentów i zainteresowań. Każdego roku wychodzimy z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Jako szkoła środowiskowa ofertę swoją kierujemy do uczniów naszej szkoły, szkół podstawowych z terenu gminy Radwanice oraz dorosłych mieszkańców gminy. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach działającego przy szkole Stowarzyszenia są społeczne. Młodzież może korzystać z zajęć takich jak: koła języków obcych (angielski i niemiecki), zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia oferowane przez Uczniowski Klub Sportowy, zajęcia z zakresu informatyki, Klub Odkrywców i Podróżników, sekcja dziennikarska, koło plastyczne, sekcja taneczna. Większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową, na zajęcia zapraszani są instruktorzy. Ciekawą inicjatywą jest prowadzenie wybranych zajęć przez rodziców naszych uczniów, czy mieszkańców gminy, którzy swoją pasją potrafią zainspirować młodzież. Wiele zajęć pozalekcyjnych realizujemy w formie projektów. I tak przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt ?Subregionalne Centrum Ekologii?, w ramach którego pozyskaliśmy środki na zagospodarowanie terenów zielonych przy szkole na obszarze około 0,5 ha. Do swoich działań staramy się włączać rodziców uczniów, tak aby oddziaływać na środowiskowo naszych wychowanków. W tym roku szkolnym powołana została sekcja wędkarska przy UKS, której opiekunem jest rodzic jednego z naszych uczniów. Wszystkie nasze działania w tym zakresie są zaplanowane i oparte na Szkolnym Programie Wspierania Uzdolnień, który z chęcią realizujemy, wychodząc z złożenia, że każdy nasz uczeń jest obdarzony jakimś talentem, należy go jedynie odnaleźć i oszlifować.


Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL64109000049149000000000002
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.