Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
37-400 Nisko, Sandomierska 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą, która:
- przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
- wychowuje w duchu patriotycznym, wpaja poczucie przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej,
- kształci umiejętności twórczego rozwijania problemów,
- wpaja system wartości ogólnoludzkich,
- rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
- uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,
- rozbudza zainteresowania, pasje i uzdolnienia,
- uczy szlachetnej rywalizacji i umiejętności godzenia się z porażką,
- wspiera ideę współpracy i umacnia więzi pomiędzy członkami społeczności szkoły,
- preferuje postawy proaktywne i twórcze,
- przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
- prowadzi edukację regionalną, kulturalną, filozoficzną, czytelniczą i medialną, ekologiczną, prozdrowotną, europejską.

Szkoła nasza nie poprzestaje na odniesionych sukcesach. Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby szkoła sprostała wymogom nowej rzeczywistości, aby nasi absolwenci dostali się na studia lub znaleźli zatrudnienie. Stąd też stworzyliśmy atrakcyjną ofertę edukacyjną, kładziemy nacisk na nierozdzielność i spójność kształcenia oraz wychowania, na kształtowanie wszechstronnych umiejętności uczniów, na poprawę efektywności wychowania, w tym zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w szkole.
Każdy uczeń i rodzic w naszej szkole w każdej sytuacji może liczyć na życzliwość i wszechstronną pomoc nauczycieli i wychowawców.

Struktura RCEZ w Nisku

Technikum Elektryczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik elektryk
- technik telekomunikacji

Technikum Elektroniczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik elektronik
- technik mechatronik
- technik elektronik

Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum
- technik informatyk

Technikum Ekonomiczne na podbudowie gimnazjum w zawodzie:
- technik ekonomista
- technik organizacji reklamy

Liceum Profilowane profil:
ekonomiczno ? administracyjny
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL37109000049149000000000197
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.