Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu
51-616 Wrocław Parkowa 18-26

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 200.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1800.00 zł
Opis szkoły
1. Specyfika Szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu mieści się przy Parku Szczytnickim w zabytkowym budynku, który jest historyczną oraz architektoniczną perełką, a jednocześnie jest duży i funkcjonalny. Na około pół tysiąca uczniów szkoła posiada 31 gabinetów lekcyjnych (sale są w pełni multimedialne, posiadają tablice interaktywne, TV, internet, nagłośnienie i kompletne zaplecze), 3 sale gimnastyczne, 2 w pełni profesjonalnie wyposażone siłownie, wielofunkcyjne boisko lekkoatletyczne oraz wielofunkcyjne tartanowe boisko do gier zespołowych (oba w pełni oświetlone). Dysponujemy dwoma nowoczesnymi gabinetami informatycznymi. Posiadamy nowoczesną bibliotekę, czytelnię (pełniącą również rolę sali konferencyjnej), gabinet profilaktyki medycznej, bufet oraz nowoczesny węzeł sanitarny. Jesteśmy publiczną szkołą średnią, której głównym zadaniem jest nauczanie i wspomaganie wychowania. Ambicją szkoły jest wysoki poziom nauczania, ale również zaszczepianie w młodych ludziach postaw obywatelskich i patriotycznych oraz zamiłowania do sportu. W szkole działają oddziały ogólne (dla klas pierwszych: humanistyczny, politechniczny, medyczny, społeczno-krajoznawczy, matematyczno-informatyczny, dla klasy drugiej także profil dyplomacji europejskiej, a dla klasy trzeciej także profil lingwistyczno-krajoznawczy) oraz oddziały mistrzostwa sportowego i dodatkowy oddział klasy pierwszej sportowej. Jednak II LO kojarzone jest zazwyczaj z oddziałami Mistrzostwa Sportowego, w których pod okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej uczniowie trenują: lekkoatletykę (dziewczęta i chłopcy), piłkę siatkową (dziewczęta) i koszykówkę (chłopcy). Klasa sportowa uprawia piłkę ręczną (chłopcy) i siatkową (dziewczęta). Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego reprezentują II LO na zawodach wchodząc w skład rywalizacji międzyszkolnej na poziomie Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski. Współzawodnictwo szkół organizowane jest i prowadzone przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy i Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk". II LO (wcześniej ZS 22) wielokrotnie wygrywało tę rywalizację, zarówno wśród szkół wrocławskich, jak również na Dolnym Śląsku. Uczniowie z klas SMS są utalentowani i bardzo zaangażowani w sport. Uczniom i nauczycielom klas lekkoatletycznych nie można odmówić zaangażowania. Celem uczniów i ich szkoleniowców jest osiąganie coraz lepszych wyników sportowych w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej w kategoriach juniora młodszego i juniora (a w dalszej perspektywie: Igrzyska Olimpijskie i reprezentowanie Polski na najwyższej rangi imprezach międzynarodowych w kategorii seniora). Wielu naszych absolwentów przeszło tę drogę. Zob.: Rekordy, Zob. http://lo2.wroc.pl/art,527,rekordy-szkoly Jednak II LO „nie tylko sportem stoi”. Co roku staramy się brać udział w olimpiadach i konkursach oraz mamy Laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów czy Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Nasi uczniowie doceniani są stypendystami lokalnych gmin. W roku szkolnym 2020/2021 nasz zespół zajął I miejsce na szczeblu wojewódzkim Konkursu "Odyseja Umysłu". Zob.: http://lo2.wroc.pl/p,88,w-nauce ;http://lo2.wroc.pl/p,17,stypendysci Staramy się doceniać wysiłki naszych uczniów i promować wartości prospołeczne. Od 2013 roku przyznajemy też nagrodę „Krasnal Piastek”. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach: „myślę i tworzę” – za szczególne osiągnięcia w nauce, „zdobywam szczyty” – za wybitne osiągnięcia sportowe, „pomagam innym” – za wytrwałe zaangażowanie społeczne. http://lo2.wroc.pl/p,75,nagroda-krasnal-piastek Od wielu lat bardzo prężnie działał i nadal działa wolontariat szkolny (Szkolne Koło Caritas) i Samorząd Uczniowski. Staramy się wspierać potrzebujących w najbliższym otoczeniu oraz angażować w na rzecz innych. Nasi uczniowie redagują gazetkę. http://lo2.wroc.pl/p,58,wolontariat Nasi znani Absolwenci to nie tylko sportowcy. Większość z nich realizowała swoje pasje w sferze pozanaukowej. Są to np. p. Wanda Rutkiewicz, p. Kinga Preis, ks. biskup Andrzej Siemieniewski, czy p. Maciej Popowicz. Zob. http://lo2.wroc.pl/p,18,znani-absolwenci 2. Potrzeby: Uczniowie klas o profilu sportowym, którzy mieszkają w odległych od Wrocławia miejscowościach, mają do dyspozycji miejsca w internacie szkolnym (z możliwością pełnego wyżywienia i wsparcia Wychowawców Internatu). Liczba miejsc jest w nim ograniczona. Wielu uczniów dojeżdża z okolic Wrocławia. Lekcje zaczynamy już o godzinie 7.30, a sportowcy trenują do późnych godzin popołudniowo-wieczornych. Nasi uczniowie uczą się więc godzić pasję z nauką. Dla wielu jest to sporym wyzwaniem. Nie wszyscy są w stanie temu podołać i zazwyczaj decydują się na zmianę profilu klasy. W szkole zatrudnione są na cały etat psycholog i pedagog szkolny. Szkoła współpracuje z instytucjami i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, specjalistycznymi, a od tego roku także z poradniami rodzinnymi. Obecnie wiele osób wymaga bowiem dodatkowego wsparcia terapeutycznego, co wynika nie tylko z kwestii rozwojowych czy trudnej sytuacji rodzinnej uczniów, ale jest też pochodną pandemii. Dlatego korzystamy także z aktualnych programów miejskich w zakresie wsparcia psychologicznego. Nie mamy jednak wpływu na sytuacje rodzinne naszych uczniów, a one często generują potrzebę takowego wsparcia (także wsparcia materialnego). Mamy pewien odsetek uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych, dotkniętych chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością, a także z trudną sytuacją materialną. W przypadku naszych uczniów chęć trenowania i udział w zawodach sportowych generuje jednak dodatkowe wydatki pieniężne. Nasi uczniowie mają różne priorytety: jedni kładą nacisk zarówno na naukę, jak i na sport, a inni głównie na sport. Niektórzy uprawiają też sport poza szkołą lub angażują się w aktywności z dziedzin pozaolimpijskich. Przed pandemią szkoła w większym stopniu umożliwiała uczniom uczestnictwo w wielu zajęciach dodatkowych, takich jak kółka zainteresowań, zajęcia sportowe czy wolontariat szkolny. Charakterystyką środowiska jest jednak także to, że wielu naszych uczniów dojeżdża spoza Wrocławia, choć dojazdy są dużym obciążeniem także dla mieszkańców miasta. Głównie z tego powodu naszym uczniom bardzo trudno jest zaangażować się w zajęcia dodatkowe. Mimo to w szkole dość dużo się dzieje. Grono nauczycielskie to grupa osób pełnych pasji i zaangażowania. Nauczyciele poświęcają czas uczniom także w czasie pozalekcyjnym, a trenerzy także w weekendy. Zapraszamy: wspierajcie Państwo naszą młodzież! …i Śledźcie nasze aktualności na: https://www.facebook.com/LOIIWroc lub http://lo2.wroc.pl/index.php
Przekaż darowiznę na stypendia dla uczniów z tej szkoły.
nr konta szkoły: PL43109000049149000000000574
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Wojdowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.