Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
62-400 Słupca, plac Szkolny 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1986.48 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 13.52 zł
Opis szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to szkoła z 90 – letnią tradycją ciesząca się dużą popularnością w Słupcy. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć warsztatowych i rekreacyjno – sportowych. Szkoła umożliwia także uczniom zaangażowanie się w działalność charytatywną i stałą pracę wolontaryjną.
Szczególną dumą napawa nas sukces naszej szkoły w organizowanym od kilku lat Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym znaleźliśmy się na 27 miejscu w województwie wielkopolskim (na 100 ocenianych szkół) oraz na 354 miejscu w Polsce. Nasze słupeckie liceum otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2015” przysługujący placówkom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca od 301 do 500.
W naszym liceum realizowanych jest wiele projektów, które skupiają młodzież i pozwalają jej na rozwijanie pasji i zainteresowań. Są to miedzy innymi:
 Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły to ogólnopolski projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy jest jedną z dwóch szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski, które biorą udział w drugiej edycji tego projektu.
 Polsko – niemiecki projekt teatralno – muzyczny: „ Nauka języka poprzez sztukę” polega na doskonaleniu języka obcego poprzez pracę nad wspólnym celem, jakim jest przedstawienie teatralno –muzyczne. To nie tylko najlepszy sposób na naukę języka obcego, ale także niezapomniana przygoda z teatrem.
 Nasza szkoła zalazła się gronie 30-stu szkół z całej Polski, które zakwalifikowały się do II edycji projektu Szkoła równego traktowania organizowanego przez warszawską Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka. W ramach projektu młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli będzie podejmowała różne działania mające na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i grup społecznych, ponieważ dyskryminacja to nie tylko wyraz braku szacunku dla drugiego człowieka, ale także łamanie prawa.
 W ramach projekt Level Up co roku gościmy w naszej szkole wolontariuszy z różnych części świata. W lutym tego roku odwiedzili nas Giana z Gwatemali oraz Ismaila z Maroka. Prowadzili oni warsztatowe spotkania z uczniami, w trakcie których prezentowali swoje kraje, kulturę i tradycje.
Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sportowe szkoły. 18 czerwca 2015 roku w Luboniu podczas uroczystego zakończenia minionego sportowego roku szkolnego mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w ceremonii dekoracji najbardziej usportowionych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Nasze liceum uplasowało się na medalowym 3 miejscu, a w klasyfikacji wzięło udział 235 szkół wielkopolskich.
Za szczególne osiągnięcia, pasje i zainteresowania, działalność kulturalną i sportową oraz za wyniki w nauce nasi uczniowie otrzymują stypendia i nagrody. Warto wymienić:
 Program Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze pereł”, którego celem jest „wyłowienie” spośród licealistów z całej Polski utalentowanych młodych ludzi – „pereł” i zachęcenie ich do dalszego rozwoju swoich zdolności . W lipcu 2015 roku uczennica naszej szkoły była uczestniczką dwutygodniowego kampusu medycznego, aktywnie uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w klinice specjalistycznej im. Jana Pawła II przez dr Hannę Dziedzic-Oleksy z instytutu anatomii człowieka.
 Ogólnopolski Program Stypendialny USKI, w ramach którego stypendium przyznawane jest uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub za szczególną działalność dla regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent artystyczny, programista itp.). W minionym roku szkolnym takie stypendium otrzymała jedna z uczennic za szczególne osiągnięcia sportowe i naukę.
 Projekt „Mój kolega moim przewodnikiem” , którego autorka (uczennica klasy trzeciej) otrzymała stypendium na realizację jego celów . Najpierw wzięła udział w tygodniowej Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja, a w lutym tego roku w ramach podsumowania projektu była uczestniczką rejsu statkiem STS Pogoria po Morzu Śródziemnym.
 Stypendia za wyniki w nauce przyznawane uczniom z najwyższą średnią ocen i wykazującym się zainteresowaniami w różnych dziedzinach.
 Nagrody Dyrektora , którą uhonorowani są uzdolnieni uczniowie, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych.
 Każdego roku za wysokie wyniki w nauce jeden uczeń naszej szkoły otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Na terenie Szkoły działają różne organizacje uczniowskie m. in.: Samorząd Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Kraju, Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze.
Dzień Pierwszoklasisty, andrzejki, mikołajki, Dzień Samorządności, liczne loterie fantowe, akcje charytatywne, akcje profilaktyczne, kawiarenka „Zaklęte Rewiry”, wyjazdy do teatru i opery, wycieczki integracyjne, zawody i turnieje sportowo-obronne i strzeleckie to tylko niektóre z przedsięwzięć realizowanych przez młodzież w ramach funkcjonowania organizacji szkolnych.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL13109000049149000000000435
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.