III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
22-400 Zamość Kilińskiego 15

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
• III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu zostało utworzone w 1995 roku.
• III Liceum 15 czerwca 2005r. otrzymało imię: Cypriana Kamila Norwida.
• Absolwenci III Liceum uzyskują na maturach bardzo wysokie wyniki, które są porównywalne z wynikami renomowanych liceów w Polsce
• Wysokie wyniki egzaminów maturalnych zdecydowały o tym, że absolwenci III Liceum studiują na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.
• III Liceum organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów klas I - III do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.
• W roku szkolnym 2012/2013 uczennica III Liceum zajęła 1 miejsce w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, zaś 5 uczniów uzyskało tytuły finalisty olimpijskiego: z biologii – 2 uczniów, z języka francuskiego 1 uczeń, z historii – 1 uczeń, z filozofii – 1 uczeń.
• III Liceum, w swojej krótkiej historii, wykształciło 83 olimpijczyków, w tym 17 laureatów i 66 finalistów olimpiad centralnych.
• III Liceum od 1999 roku zajmuje czołowe miejsca w rankingu szkół średnich w kraju i w województwie lubelskim.
• III Liceum dysponuje centrum multimedialnym tj. salą multimedialną, biblioteką szkolną i czytelnią, pracownie przedmiotowe wyposażone są w projektory i tablice interaktywne współpracujące z Internetem.
• Szkolna biblioteka posiada bogaty i atrakcyjny księgozbiór popularno-naukowy i beletrystyczny, systematycznie aktualizowany o najnowsze bestsellery wydawnicze.
• Uczniowie III Liceum posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci komputerowej. Mają do dyspozycji wspólny portal wymiany danych oraz dostęp do Internetu na terenie szkoły za pomocą hotspota.
• III Liceum dysponuje dobrą bazą sportową, z nowoczesną salą gimnastyczną, siłownią, sauną, salą do gimnastyki korekcyjnej, szatniami.
• III Liceum osiąga sukcesy sportowe na arenie regionalnej i wojewódzkiej, szczególnie w grach zespołowych dziewcząt i chłopców: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka nożna, a także w pływaniu.
• Przy szkole działa UKS, który organizuje zajęcia sportowe dla uczniów oraz letnie i zimowe obozy sportowo-rekreacyjne (nauka pływania, nauka jazdy na nartach).
• III Liceum w ramach programów Unii Europejskiej utrzymuje wymiany międzynarodowe ze szkołami z Włoch i Izraela, corocznie organizuje Dzień Kultury Europejskiej.
• Szkoła uczestniczy w programach wymiany młodzieży Comenius, w ramach projektu ma także możliwość kierowania uczniów na bezpłatny obóz językowy do Włoch.
• III Liceum funduje stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.
• Uczniowie III Liceum mogą się również ubiegać o stypendium socjalne.
• Samorząd Uczniowski III Liceum prowadzi szkolny radiowęzeł oraz wydaje gazetkę szkolną „Vers libre”.
• III Liceum organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, wycieczki do teatru, opery, wycieczki programowe z historii, fizyki, chemii, biologii, geografii
• III Liceum organizuje zajęcia pozalekcyjne: naukowe, sportowe, turystyczne i kulturalne.
• W III LO działa Szkolny Klub Wolontariatu.
• W szkole funkcjonuje stołówka oraz kawiarenka dla uczniów.
• III Liceum posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.
Od kilku lat III Liceum uczestniczy w programie AIESEC, gdzie w ramach międzynarodowej organizacji studenckiej w szkole prowadzone są warsztaty ze studentami różnych narodowości.
III Liceum, oprócz języka angielskiego, oferuje naukę takich języków obcych jak: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański, j. łaciński, (j. hiszpański będzie nauczany w klasie humanistyczno-teatralnej). Młodzież pragnąca poszerzyć swoje zainteresowania, może uczestniczyć w kołach przedmiotowych oraz w konsultacjach do olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
Szkoła zapewnia opiekę medyczną i stomatologiczną w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach. Szkoła udziela także swoim uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego).
Przekaż darowiznę na stypendia dla uczniów z tej szkoły.
nr konta szkoły: PL90109000049149000000000407
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Wojdowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.