II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Żorach
44-240 Żory, Boryńska 2

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach w którego skład wchodzi II Liceum Ogólnokształcące, oferuje:

* dobrą atmosferę pracy i nauki
* życzliwych i kompetentnych nauczyciele
* wysoki poziom nauczania
* posiadamy certyfikaty: jakości ISO, Śląska Szkoła Jakości, Szkoła z klasą, Super Szkoła, Szkoła Przedsiębiorczości
* przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z dowolnego przedmiotu i rozszerzonym z przedmiotów
* przygotowanie do egzaminu zawodowego na bardzo dobrym poziomie
* przygotowanie do studiów
* bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (językowych, artystycznych, sportowych i przedmiotowych, zawodowych)
* udział w stażach uczniowskich (w zakładach pracy w regionie) i praktykach zawodowych
* bezpłatny udział w konkursach i olimpiadach różnego typu
* możliwość uczestnictwa w wymianie zagranicznej np. Francja, Rosja, Niemcy, Włochy, Austria, Czechy, Słowacja
* rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów : np. w gazetce szkolnej ?Tischnerówka?, w zespole teatralnym, zespole wokalnym i muzycznym, studiu telewizyjnym czy mini przedsiębiorstwie
* programy autorskie i innowacje pedagogiczne np. z języka polskiego, rosyjskiego, angielskiego, przedmiotów zawodowych, chemii, WDŻ
* bezpieczeństwo na terenie szkoły (monitoring, identyfikatory)
* organizujemy wiele imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i w środowisku
* organizujemy wiele wyjazdów do ośrodków kultury ?teatr, kino, biblioteka
* uczestniczymy w międzynarodowych i szkolnych projektach edukacyjnych
* OD ROKU SZKOLNEGO 2009/2009 REALIZUJEMY PROJEKT Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM ?PARTNERZY W NAUCE?
* udział w tradycyjnych imprezach szkolnych: Biesiada Śląska, wieczór przy samowarze, rajdy tischnerowskie, spotkaniach z wykładowcami wyższych uczelni, dzień Patrona i wiele innych
* doskonalenie umiejętności w zakresie informatyki w nowoczesnych pracowniach komputerowych i multimedialnych
* możliwość włączenia się w różnorodne akcje organizowane na terenie szkoły miedzy innymi przez samorząd szkolny czy klub europejski (np "Młodzi w Przejrzystej Polsce", "Góra Grosza", "Pola Nadziei", wolontariat)

Posiadamy dobrze wyposażone w pomoce naukowe pracownie: przedmiotów zawodowych, biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, komputerowe, polonistyczne, językowe, historyczne, centrum edukacji multimedialnej, bibliotekę szkolną, czytelnię. W szkole działa także Punkt Doradztwa Zawodowego.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni na boiskach do gier zespołowych oraz na obiektach lekkoatletycznych.

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ I PRZYJAZNĄ UCZNIOWI.

NASZA SZKOŁA UTRZYMUJE KONTAKTY ZAGRANICZNE Z ZAPRZYJAŹNIONYMI SZKOŁAMI:

* WE FRANCJI,
* W ROSJI
* W NIEMCZECH,
* W AUSTRII
* NA SŁOWACJI

Oferujemy wysoki poziom nauczania, bogate życie kulturalne, ciekawe imprezy szkolne.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL68109000049149000000000027
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.