II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku
44-200 Rybnik, Mikołowska 19

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 90.99 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1909.01 zł
Opis szkoły
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest szkołą z 60 letnią tradycją. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Rybnika oraz powiatu rybnickiego, a także z Żor, Orzesza, Wodzisławia i Rydułtów.
Uczęszczanie do II LO stało się w wielu rodzinach już tradycją, absolwenci szkoły chętnie wysyłają do niej swoje dzieci, zaś nauczyciele ? absolwenci chętnie podejmują pracę w tej szkole.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym dzięki osiąganym sukcesom dydaktycznym i wychowawczym. Co roku plasujemy się w czołówce najlepszych szkół w Polsce. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanym przez ?Rzeczpospolitą? i ?Perspektywy? ogłoszonym w roku 2010, nasze liceum uplasowało się na czwartym miejscu w województwie i 26 w kraju. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami olimpijczyków z różnych przedmiotów. Szkołę opuszczają dobrze przygotowani do studiów absolwenci, którzy nierzadko obejmują znaczące w środowisku, kraju i za granicą stanowiska i reprezentują nasze społeczeństwo. Szkoła konsekwentnie realizuje przyjętą misję ? ?kształcimy i wychowujemy wartościowych ludzi, odpowiedzialnych Polaków i Europejczyków?.
Szkoła położona jest w centrum Rybnika. Mieści się w jednym budynku. Dysponuje klasami ? pracowniami z nowoczesnym wyposażeniem przystosowanym do specyfiki odbywających się w nich zajęć lekcyjnych, biblioteką i obserwatorium astronomicznym. Prowadzimy zajęcia w klasach dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim.
W szkole zatrudnieni są pedagodzy szkolni, podejmujący systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie wychowania. Młodzież ma zapewnioną doraźną opiekę medyczną przez pielęgniarkę szkolną. Utrzymywana jest systematyczna współpraca z rodzicami. W zakresie kultury współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi (muzea, biblioteki, Rybnickie Centrum Kultury) oraz teatrami, uczelniami na terenie kraju.
Sfinalizowano trzy projekty w ramach prgramu Sokrates ? Comenius: ?Warsztaty eurokulturalne młodzieży?, ?Studium porównawcze dotyczące wyboru wykształcenia / szkoły przez młodych ludzi oraz ich planów związanych z przyszłą pracą oraz ?Marzenia o mieście ? miasto marzeń?. Od 2009 roku realizujemy program ?Z angielskim do źródeł wiedzy?. Systematycznie kontynuujemy wymianę młodzieży
z Francją, Niemcami oraz Włochami. II LO otrzymało tytuł Szkoły z klasą, a w 2009 roku w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej SUS ? certyfikat Szkoły Uczącej się.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL55109000049149000000000067
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.