I Liceum Ogólnokształcące im. Tajnej Organizacji Wojskowej w Chojnicach
89-604 Chojnice, Kościerska 11

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 0.00 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.00 zł
Opis szkoły
Liceum ogólnokształcące z programem autorskim BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ORAZ PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

?program autorski: bezpieczeństwo publiczne
?przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
?realizacja programu autorskiego pozwoli na kształtowanie pożądanych postaw wśród młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, patriotyzmu oraz kształtowanie właściwego wizerunku policji
?absolwent szkoły będzie dobrze przygotowany do służby kandydackiej w policji, pracy w służbach porządkowych oraz podjęcia studiów na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne
?zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny


?program autorski: przysposobienie wojskowe
?przedmioty w zakresie rozszerzonym: języki obce, język polski, matematyka
?realizacja zadań związana z nowym systemem wychowania proobronnego młodzieży szkolnej
?realizacja programu przysposobienia wojskowego twórczo uzupełnia wychowanie szkolne i wychowanie naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży na przygodę oraz daje możliwość mierzenia się z trudnymi zadaniami
?zajęcia dydaktyczne częściowo przygotowują do pełnienia służby wojskowej oraz tworzą zaplecze dla obszaru pozamilitarnego

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL63109000049149000000000117
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.