I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie
22-200 Włodawa, Szkolna 1

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 158.27 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1841.73 zł
Opis szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie utworzone zostało w roku 1936 - jest najstarszą szkołą w powiecie włodawskim.

Obecnie w 12 oddziałach kształci się 338 uczniów. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą sprawuje 37 nauczycieli. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy w zakresie ponadprogramowym z różnych przedmiotów, uczenia się języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i łacińskiego. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i olimpiadach, zdobywają w nich znaczące osiągnięcia, podejmują również działalność wolontariacką, uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym szkoły, miasta oraz powiatu.

I LO to szkoła z tradycjami, wierna szczytnym wartościom i ideałom, na stałe wrosła w życie Włodawy i współtworzy jej rzeczywistość.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL33109000049149000000000075
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.