I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
26-300 Opoczno, Żeromskiego 3

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 1625.20 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 374.80 zł
Opis szkoły
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy oferta edukacyjna "Żeromskiego" systematycznie dostosowywana jest do faktycznych potrzeb i oczekiwań uczniów. Dziś liceum doposażone w biblioteczne centrum multimedialne ze stałym łączem internetowym, boisko i halę sportową oraz, dzięki sponsorom, w dużej mierze absolwentom szkoły, w multimedialną pracownię językową., oferuje naukę na 6 kierunkach kształcenia, tj.: humanistyczno-społecznym, artystyczno-sportowym, politechnicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i medycznym, gdzie młodzież wybiera naukę dwóch lub trzech języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) nauczanych na dwóch poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych. Nauczyciele szkoły oferują uczniom udział w kołach zainteresowań, zajęciach fakultatywnych i licznych zajęciach sportowych w kilku sekcjach. Do wielu zajęć opracowano autorskie programy nauczania. Dla młodzieży szkolnej organizowane są szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sympozja z pracownikami naukowymi w ramach „Spotkań z Nauką” oraz warsztaty naukowe. Uczniowie mają możliwość korzystania z corocznej wymiany z uczniami szkół partnerskich. Aby utrzymać wysoki poziom nauczania, na zajęciach wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy z uczniami. Dyrektor, wraz ze swoimi zastępcami:i wykwalifikowaną kadrą za priorytet pracy szkoły uznał jakość nauczania i wychowania.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL29109000049149000000000438
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.