I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 16

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 630.65 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1369.35 zł
Opis szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego to najstarsza w Puławach i niezwykle dla miasta zasłużona szkoła średnia. Powstała w 1916 roku.Głównym inicjatorem powołania szkoły i jej pierwszym dyrektorem od dnia 28.X.1916 r. był Stanisław Eustachiewicz, który w trudnych warunkach dość szybko zapewnił szkole wysoki poziom nauczania.

1 grudnia 1918 r. Państwowa Szkoła Realna otrzymała nazwę Państwowego Gimnazjum im. ks. A. J. Czartoryskiego. 9.06.1923 r. został położony kamień węgielny pod budynek szkoły. Przekazanie nowej siedziby do użytku odbyło się w październiku 1926 r.W roku 1928 szkoła, dotychczas męska, przekształcona została w szkołę koedukacyjną, w związku z likwidacją Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Jadwigi Hollakowej.

W okresie okupacji nauczyciel geografi Włodzimierz Zinkiewicz zorganizował w Puławach tajne gimnazjum i liceum, którym kierował do końca wojny. Dzięki odwadze i ofiarności nauczycieli nawet w tych strasznych latach szkoła nie przerwała swej działalności. Konspiracyjne nauczanie objęło 462 uczniów. 73 osoby uzyskały małą, a 14 dużą maturę.

Pierwszym powojennych dyrektorem szkoły został Alojzy Szubartowski (1945-1966). Dzięki jego wytężonej pracy i ofiarności całego zespołu nauczycielskieog, liceum w krótkim czasie zostało odbudowanie ze zniszczeń wojenych. Stało się ambitną i wymagającą, dobrze przygotowującą młodzież do studiów wyższych i samodzielnego życia.

W latach 1966-1990 szkołą kierował Aleksander Chromiński.
29.11.1986 r. przed budynkiem liceum uroczyście odsłonięto pomnik ks. A. J. Czartoryskigo - patrona szkoły.
W 1989 r. liceum wstąpiło do Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego 35 najlepszych szkół w kraju.

W roku szkolnym 1990/91 dyrektorem szkoły był Tadeusz Kobusiński. Od 01.01.1992 r. do 01.09.1996 r. szkołą kierował Ignacy Czeżyk a od 01.09.1996 r. do 31.08.2004 r. Urszula Giedyk.

Od 1.09.04 dyrektorem szkoły jest Beata Trzcińska-Staszczyk.

W szkole panuje niepowtarzalny klimat, w kreowaniu którego dużą rolę odgrywa tradycja, a także historyczne.

Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych i jest stowarzyszona w UNESCO.

Prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne - m. in. działa Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Europejski. Prowadzona jest Liga Matematyczna.

Oferujemy dobre warunki do nauki - dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracownią multimedialną, wewnętrzną siecią komputerową, światłowodowym łączem z internetem, nowoczesnym laboratorium chemicznym oraz dwiema salami gimnastycznymi i dobrze wyposażoną siłownią
Do dyspozycji uczniów zamiejscowych jest internat.

W 2009 roku w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej nasze Liceum zajęło 132 miejsce w kraju i 10 w województwie (jako jedyna szkoła puławska!)
Jest to najlepsza pozycja jaką udało nam się uzyskać dotychczas.

Nasi stypendyści programu "Solidarni" w I semestrze 2011/2012 to:
Dariusz Mańka kl. 3f - laureat centralnej olimpiady historycznej,
Mateusz Bąkała kl. 2a - finalista 3 ogólnopolskich konkursów matematycznych i Olimpiady Matematycznej o Diamentowy Indeks AGH.

Fundusz stypendialny naszej szkoły został wzbogacony dzięki kweście przeprowadzonej przez ucznió kl. 2h w dniu zjazdu absolwentów 24 IX 2011 r.
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL42109000049149000000000010
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.